Σε περιόδους πολιτικής κρίσης, όταν δημιουργούνται αδιέξοδα, συνήθως επικίνδυνα όχι μόνο για την Οικονομία αλλά και για το ίδιο το πολιτικό σύστημα, η μόνη αποτελεσματική λύση είναι η προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία. Οι εκλογές είναι η μόνη λύση.

Είναι λ.χ. κοινώς αποδεκτό ότι η άρνηση του ανώτατου άρχοντα το θέρος του 1965 να προκηρύξει εκλογές όταν ήταν καταφανής η αντίθεση της πλειοψηφίας των πολιτών στην κυβέρνηση μειοψηφίας που είχαν συγκροτήσει οι αποστάτες βουλευτές εκείνης της εποχής οδήγησε στη Δικτατορία του 1967.

Δεν είναι βέβαια ίδιες οι εποχές – ούτε και οι άνθρωποι, πρέπει να δεχθούµε.

Είναι όµως βέβαιο ότι όσο παρατείνεται µια οµολογηµένη από όλους κρίση, τόσο δυσκολότερη είναι η αντιµετώπισή της. Και η παρούσα κρίση δεν είναι απλώς από όλους οµολογηµένη, αλλά και σοβεί υπό διεθνή εποπτεία!

Περαιτέρω είναι γενικώς παραδεκτό ότι όσο συντοµότερη είναι µια προεκλογική περίοδος, τόσο καλύτερα για τη χώρα. Με αυτά τα δεδοµένα η προσφυγή στις κάλπες είναι εν όψει. Απλώς θα είναι το αποκορύφωµα µιας µάλλον µακράς προεκλογικής περιόδου η οποία θα επιβαρύνει ακόµη περισσότερο την κατάσταση.

Τις εκλογές θα τις ζητήσει ο σηµερινός πρωθυπουργός όταν θα δει τους αντιπάλους του να µένουν ανένδοτοι. Οταν θα δει και άλλους βουλευτές του να ακολουθούν το παράδειγµα των αµαζόνων του Κινήµατος, όπως η κυρία Κατσέλη που έκανε αυτό το οποίο είχε προαγγείλει και η κυρία Βάσω Παπανδρέου, που κλαίγοντας ψήφισε παρά τη συνείδησή της…

Ουσιαστικώς η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει. Θα ήταν προς το συµφέρον της χώρας να µην επιµηκυνθεί αυτή η περίοδος της γενικής αµφισβήτησης. Από την άλλη πλευρά, η παράταση της ουσία προεκλογικής περιόδου παρέχει την ευκαιρία στους δύο βασικούς πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής να δώσουν δείγµατα γραφής.

Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την υπό όρους πτώχευση της Ελλάδας δεν είναι το τέλος αλλά η αρχή της δοκιµασίας. Μιας δοκιµασίας σκληρής και αυστηρά εποπτευόµενης! Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου πρέπει ως τον Δεκέµβριο να δώσει πολλές εξετάσεις. Αν γίνει το θαύµα, όλοι θα χειροκροτούν. Αλλως, κοντός ψαλµός Αλληλούια…