Λεφτά µπορεί να µην υπάρχουν στα ταµεία, υπάρχει όµως χρυσός στο υπέδαφος της Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα, τα αποτελέσµατα εν εξελίξει έρευνας του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΣΙΓΜΕ) επιβεβαιώνουν τελικά τηνύπαρξη κοιτάσµατος χρυσού στο υπέδαφος του Αγκίστρου Σερρών καιχρυσού – χαλκού στην Ποντοκερασιά Κιλκίς που ξεπερνά τους 60 τόνους. Το επιστηµονικό ενδιαφέρον για αυτά τα σηµαντικά µεταλλεύµατα, όπως αναφέρουν οι ερευνητές του ΙΓΜΕ, µπορεί να εξελιχθεί σε άµεσο επενδυτικό πρόγραµµα. Σύµφωνα µε πληροφορίες, σύντοµα αναµένεταινα ξεκινήσει από το Ινστιτούτο πιλοτική εξόρυξη των µετάλλων στις δύο περιοχές. Τα ευρήµατα σε Αγκιστρο και Ποντοκερασιά προέκυψαν από την επαναξιολόγηση των κοιτασµάτων, των ποιοτήτων τους και των νέων τεχνικών εξόρυξης και εµπλουτισµού που ξεκίνησε από τις αρχές του έτους το ΙΓΜΕ στο πλαίσιο του ευρωπαικού προγράµµατος ProMine.

Στις αρχές του χρόνου, το υπουργείο Περιβάλλοντος δεσµεύει έκταση στη θέση Μαύρα Λιθάρια του Αγκίστρου Σερρών προκειµένου να ξεκινήσουν έρευνες για χρυσό και κηρύσσει την περιοχή «ερευνητέα από το ∆ηµόσιο». Το νέο διαδίδεται και οι κάτοικοι της περιοχής, χωρίς επίσηµη ενηµέρωση, αρχίζουν να ανησυχούν, καθώς γνωρίζουν ότι την έρευνα θα διαδεχθεί η εξόρυξη. Τότε εµφανίζεται στην περιοχή οµάδα µεταλλειολόγων από το ΙΓΜΕ οι οποίοι επισκέπτονται τον δήµαρχο Σιντικής κ. Απόστολο Καρύδα, αλλά και άλλους παράγοντες της περιοχής προκειµένου να τους ενηµερώσουν για τις έρευνες που θα ακολουθούσαν.

|||||||| Δώδεκα περιοχές-στόχοι

«Η αλήθεια πρέπει να αναζητηθεί. ∆εν είµαστε αρνητικοί στην έρευνα. Αν όµως αποφασιστεί εξόρυξη, θα διερευνήσουµε σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο το πώς πρέπει να γίνει ώστε να µην έχει επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία. Πάντως, όπως µας είπαν οι ερευνητές, το υλικό θα µεταφέρεται στη Χαλκιδική για επεξεργασία» επισηµαίνει ο κ. Καρύδας. Μεταλλεία χρυσού και σιδήρου λειτουργούσαν στο Αγκιστρο από τον 4ο αιώνα π.Χ. και µαζί µε εκείνα του Παγγαίου χρηµατοδότησαν την εκστρατεία του Αλεξάνδρου κατά των Περσών.

Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον ορυκτό πλούτο της γηραιάς ηπείρου προκειµένου να αντιµετωπίσει την ανατίµηση των µεταλλευτικών προϊόντων λόγω της αυξηµένης ζήτησης από Κίνα και Ινδία. Αν και στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό πρόγραµµα ProMine βρίσκεται σε εξέλιξη, τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας του ΙΓΜΕ είναι θετικά τόσο για το Αγκιστρο όσο και για την Ποντοκερασιά Κιλκίς. Η ολοκλήρωση από το Ινστιτούτο της εθνικής βάσης κοιτασµατολογικών δεδοµένων για περισσότερα από 350 µεταλλεύµατα της χώρας αξιοποιείται σήµερα, όπως αναφέρει ο υδρογεωλόγος του ΙΓΜΕ κ. Χάρης Σµυρνιώτης , «για την οριοθέτηση νέων δυναµικών περιοχών µεταλλευτικού ενδιαφέροντος όπως είναι οι συγκεντρώσεις χρυσού στο Αγκιστρο Σερρών και στη Θράκη, χρυσού και χαλκού στο Κιλκίς, κ.ά.».

Με την τεχνολογική εξέλιξη στον τοµέα της έρευνας αλλά και της εκµετάλλευσης σε βάθη 800 ως 1.000 µέτρα ο εντοπισµός ορυκτού πλούτου αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον. Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Ιωάννης Μανιάτης από το βήµα της Βουλής είχε δηλώσει τον περασµένο Ιανουάριο ότι δώδεκα κοιτασµατολογικοί στόχοι βρίσκονται στο επίκεντρο του µεταλλευτικού και λατοµικού ενδιαφέροντος στη χώρα µας.

«Στην αιχµή του δόρατος βρίσκεται ο εντοπισµός κοιτασµάτων που περιέχουν σαράντα και είκοσι τόνους χρυσού αντίστοιχα σε περιοχές του Κιλκίς και των Σερρών. Το αποθεµατικά βεβαιωµένο δυναµικό περίπου 420 τόνων χρυσού στη Μακεδονία και στη Θράκη αποτελεί οικονοµικό στόχο υψηλής προτεραιότητας» είχε δηλώσει.

Στην περιοχή της Χαλκιδικής το ΙΓΜΕ, αξιοποιώντας τις αποθέσεις των παλαιών εκµεταλλεύσεων, προχωρά στην παραγωγή υλικών, όπως το νανοπυρίτιο, χρήσιµων στη νανοτεχνολογία. Συγκεκριµένα σε συνεργασία µε εταιρείες της εγχώριας µεταλλευτικής παραγωγής και ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύµατα, το Ινστιτούτο ύστερα από µελέτες προχωράει σε φάση πιλοτικής παραγωγής. Αυτή τη στιγµή προετοιµάζεται η εγκατάσταση και λειτουργία πιλοτικής µονάδας παραγωγής νανοσίλικα στην Ελλάδα, η οποία θα χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή νανοπυριτικών υλικών για την κατασκευαστική βιοµηχανία και νανοκοκκοµετρικών σκονών για επιστρώσεις.

|||||||| «Δεν ωφελεί η διάλυση του ΙΓΜΕ»

«Η σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα του ΙΓΜΕ πρέπει να συνεχιστεί» λέει ο υδρογεωλόγος κ. Σµυρνιώτης, αναφερόµενος στην απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος για συγχώνευση του Ινστιτούτου µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.

«Αν και το ΥΠΕΚΑ φαίνεται να υπαναχωρεί στην απόφαση για τυπική κατάργηση του Ινστιτούτου, προκρίνοντας ως λύση τη συνένωσή του µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ερευνητικό ινστιτούτο µε ελάχιστα έως καθόλου κοινά ερευνητικά πεδία, ουσιαστικά µε την πολιτική του οδηγεί στη διάλυσή του» υπογραµµίζει και προσθέτει: «∆εν είναι δυνατόν να περικόπτει πάνω από το µισό προσωπικό του Ινστιτούτου, το οποίο έχει ήδη συρρικνωθεί κατά 250 εργαζοµένους τα τελευταία δύο χρόνια, όταν πρόσφατη επιχειρησιακή µελέτη του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου της Αθήνας πρότεινε ανανέωση του γηρασµένου προσωπικού του µε τουλάχιστον 60 προσλήψεις» σηµειώνει ο ίδιος. «Ενα ενιαίο, ανεξάρτητο, δηµόσιο ερευνητικό Ινστιτούτο, µε περιφερειακή διάρθρωση» όπως τονίζει ο υδρογεωλόγος «είναι απαραίτητο όσο ποτέ άλλοτε για την ανάπτυξη της χώρας και την κάλυψη άµεσων κοινωνικών αναγκών» .

Αποθέµατα
«Θησαυρός» η Βόρεια Ελλάδα

Με βάση τα αποθέµατα σε χρυσό, άργυρο, χαλκό, µόλυβδο και ψευδάργυρο η Βόρεια Ελλάδα, σύµφωνα µε το ΙΓΜΕ, θεωρείται από τις πιο αξιόλογες κοιτασµατολογικές περιφέρειες της Ευρώπης. Το ΥΠΕΚΑ επιδιώκει την εκµίσθωση σε ιδιώτες µεταλλευτικών περιοχών. Την περασµένη Τετάρτη έθεσε σε διαβούλευση το πλαίσιο της προκήρυξης τριών διεθνών διαγωνισµών για τη µίσθωση σε ιδιώτες επενδυτές µεταλλευτικών χώρων στο Καλλυντήρι της Ροδόπης, καθώς και στις περιοχές Βάθης – Γερακαριού και Πολυκάστρου – Σκρα στο Κιλκίς. Εκεί οι έρευνες του ΙΓΜΕ εντόπισαν παρουσία κοιτασµατολογικών συγκεντρώσεων χρυσού, χαλκού, αργύρου, µολύβδου, ψευδαργύρου, χαλκού και άλλων µετάλλων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προχωρεί τις διαδικασίες παρ’ ότι έχει να αντιµετωπίσει ένα εχθρικό κλίµα από τις τοπικές κοινωνίες λόγω των περιβαλλοντικών κινδύνων από τις εξορύξεις. Το δικαίωµα έρευνας και εκµετάλλευσης των δηµόσιων µεταλλευτικών χώρων θα εκµισθώνεται για πέντε χρόνια και θα µπορεί να παρατείνεται µέχρι τη συµπλήρωση τριάντα ετών.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ