Πρόγραμμα ταχύρρυθμης εκπαίδευσης της αστυνομικής φρουράς του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου σε θέματα ελέγχου ασφαλείας εισερχομένων προσώπων, εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων και χειρισμού ακτινοσκοπικών συσκευών θα εκτελέσει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
Κατόπιν, εντολής του υπουργού Υποδομών κ. Ι. Ραγκούση και σχετικής απόφασης της διοικητού της ΥΠΑ κυρίας Φώφης Παπαδημητροπούλου θα γίνουν ταχύρρυθμα μαθήματα ασφαλείας στους αστυνομικούς που φρουρούν το Μέγαρο Μαξίμου και την πρωθυπουργική κατοικία στο Καστρί. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί αδαπάνως για το Δημόσιο από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα στο πρόγραμμα, διάρκειας 18 ωρών, θα συμμετάσχουν 20 άτομα, τα οποία έχουν καθήκοντα άσκησης ελέγχου ασφαλείας, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι εκπαιδευτές της ΥΠΑ θα διδάξουν στην πρωθυπουργική φρουρά:

– Τεχνικές και διαδικασίες ελέγχων ασφαλείας προσώπων, οχημάτων και αντικειμένων (3 ώρες)

– Οπλα, εκρηκτικές ουσίες και συσκευές (2 ώρες)

– Ηλεκτρονικά συστήματα και συσκευές ασφάλειας εγκαταστάσεων (1 ώρα)

– Τεχνικές έρευνας χειραποσκευών, αποσκευών και αναγνώρισης επικινδύνων αντικειμένων σε εξομοιούμενες συνθήκες (12 ώρες)