Δεν αποκλείει την αύξηση των φαινομένων βίας στην Ελλάδα η CIA, αναφέροντας ότι μια αύξηση γενικευμένης αναταραχής θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμφισβήτηση «της ικανότητας της κυβέρνησης να επιβάλλει μεταρρυθμίσεις», ενώ θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα φαινόμενα βίας και ταραχές.

Στην τακτική έκδοσή της World Factbook, στην οποία αναπτύσσεται το προφίλ κάθε χώρας, η CIA αναφέρει: «Τα ελληνικά εργατικά συνδικάτα απεργούν για τα νέα μέτρα λιτότητας, αλλά οι απεργίες είχαν μέχρι στιγμής μικρό αντίκτυπο στην επιθυμία της κυβέρνησης να επιβάλει μεταρρυθμίσεις.Μία αύξηση γενικευμένης αναταραχής θα μπορούσε να θέσει σε αμφισβήτηση την ικανότητα της κυβέρνησης να επιβάλλει μεταρρυθμίσεις και να εκπληρώσει τους στόχους του προϋπολογισμού, ενώ θα μπορούσε ακόμα να οδηγήσει σε ταραχές ή βία».

Σχετικά με την οικονομία, η τακτική έκδοση αναφέρει ότι το 2010 το χρέος της Ελλάδας «προκάλεσε σημαντικές πιέσεις στην Ευρωζώνη και έθεσε το ζήτημα εάν ένα κράτος-μέλος θα μπορούσε να εγκαταλείψει οικειοθελώς το κοινό νόμισμα ή να το απομακρύνουν».

Επίσης, η CIA τονίζει ότι η Ελλάδα εισήγαγε μεταρρυθμίσεις, προσθέτει, όμως, ότι οι επενδυτές αναρωτιούνται ακόμα εάν η χώρα μπορεί να συνεχίσει τις προσπάθειες δημοσιονομικής προσαρμογής ενώπιον μιας ζοφερής οικονομικής προοπτικής και της λαϊκής δυσαρέσκειας.