Στο 10,75% έκλεισε η άνοδος των εξαγωγών στη διάρκεια του 2010, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, ενώ χωρίς αυτά η άνοδος είναι 8,5%, έναντι της προβλεφθείσας 8,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

Η αξία τους ξεπέρασε δηλαδή τα 16 δισ. ευρώ, ανήλθε στα 16,2 δισ. ευρώ. Κι όπως τονίζει η πρόεδρος του ΠΣΕ κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη τα στοιχεία του 2010 αποδεικνύουν ότι «το 2011 ξεκινά μία σημαντική παρακαταθήκη δυναμισμού σε επίπεδο εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, καθιστώντας περισσότερο αναγκαία από ποτέ τη διατήρηση της ανοδικής τάσης, με συγκεκριμένες δράσεις και συγκεκριμένους στόχους. Το ζητούμενο πλέον είναι να διατηρηθούν και να ενισχυθούν οι ρυθμοί της ανόδου και τη νέα χρονιά, σε ένα παγκόσμιο σκηνικό που μεταβάλλεται ραγδαία».

Και πρόσθεσε πως «η συνέχιση της ανόδου θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό, από τους ρυθμούς ανάκαμψης των οικονομιών της Ευρώπης και ειδικά των παραδοσιακών αγορών για τα ελληνικά προϊόντα, αλλά και από τις πολιτικές-οικονομικές εξελίξεις στη Λεκάνη της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, που συνδέονται άμεσα και με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικές αγορές για τα ελληνικά προϊόντα, όπως είναι η Ιταλία (η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά), η Κύπρος (τρίτη αγορά) ή η Ισπανία (ενδέκατη αγορά) έχουν χαρακτηριστεί από τις κεφαλαιαγορές ως πιθανές να εμφανίσουν προβλήματα, ενώ και οι τιμές του πετρελαίου εγκυμονούν κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικές συνθήκες ήδη επικρατούν στις αγορές της Λεκάνης της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, που όλη την προηγούμενη δεκαετία εμφάνιζαν θετικό πρόσημο σε ότι αφορά τις εισαγωγές τους από την Ελλάδα και στις οποίες αναμένεται αστάθεια για τους επόμενους τουλάχιστον μήνες.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ελληνικές εξαγωγές το 2011, θα αυξηθούν κατά 5,5%. «Εμείς ευελπιστούμε σε μεγαλύτερη ακόμη άνοδο, εφ’ όσον αρθούν συγκεκριμένα αντικίνητρα στις εξαγωγές και αρχίσουν να υλοποιούνται στοχευμένα δρομολογημένες δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας, από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Εξωστρέφειας του ΕΤΕΑΝ και το Πρόγραμμα Οικονομικής Διπλωματίας του 2011. Άλλωστε, η οικονομική ύφεση στην Ελλάδα θα συνεχιστεί και εφέτος, με αποτέλεσμα και πάλι να υπάρχει η ανάγκη να βρουν αγοραστές τα ελληνικά προϊόντα στη διεθνή αγορά. Το θετικό είναι ότι συνεχίζεται να αυξάνεται ο αριθμός των εξωστρεφών επιχειρήσεων της χώρας, που πλέον συσσωρεύουν και την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς».

Η πρόεδρος του ΠΣΕ σημειώνει ότι «για να επιστρέψει η ελληνική οικονομία σε επίπεδα εξαγωγών προ κρίσης και να καλυφθεί το χαμένο έδαφος του 2009, θα απαιτηθεί μία περαιτέρω αύξηση της τάξης του 10% και το 2011».

Πάντως στη διάρκεια του περασμένου Δεκεμβρίου με βάση τα στοιχεία του ΚΕΕΜ η συνολική αξία των εξαγωγών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθε στα 1,418,9 δισ. ευρώ, έναντι 1,132,2 δισ. ευρώ κατά τον Δεκέμβριο του 2009, σημειώνοντας αύξηση 25,3%. Αν συνυπολογιστούν και τα πετρελαιοειδή η αύξηση ανέρχεται στο 43% (ή 1,8 δισ. ευρώ).

Η μεγάλη άνοδος του Δεκεμβρίου, προέρχεται από την αύξηση κατά 89,6% των ελληνικών εξαγωγών προς Τρίτες Χώρες, σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2009, ενώ για τις χώρες τις ΕΕ, προκύπτει αύξηση 17,16%.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αύξηση παραμένει στο 17,1% για τις χώρες της ΕΕ, αλλά περιορίζεται στο 40,7% για τις Τρίτες Χώρες. Στην πρώτη θέση (εκτός των πετρελαιοειδών) βρέθηκαν τον Δεκέμβριο τα τρόφιμα, ξεπερνώντας τα βιομηχανικά είδη, τα μηχανήματα.