«Κλειδί» που θα επιτρέπει την πρόσβαση στα δημοτολόγια, το TAXIS, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα δεδομένα που τηρεί η ΕΛΑΣ με βάση τις υφιστάμενες αστυνομικές ταυτότητες θα αποτελεί η Κάρτα του Πολίτη, όπως κατέστησε σαφές σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούσης, ο οποίος ξεκαθάρισε – για μία ακόμη φορά-, ότι δεν θα περιλαμβάνονται σε αυτήν προσωπικά δεδομένα.

Ο κ. Ραγκούσης είπε ότι οι ρυθμίσεις για την Κάρτα του Πολίτη θα συμπεριληφθούν στο νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση το οποίο θα τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, θα εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή τον προσεχή Μάρτιο και θα τεθεί σε πλήρη ισχύ στο τέλος του 2011. Στην Κάρτα του Πολίτη, εκτός από το ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ, τον αριθμό του δημοτολογίου και τα στοιχεία της αστυνομικής ταυτότητας, όπως εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών, θα ενσωματωθεί σταδιακά και η φοροκάρτα. Με αυτόν τον τρόπο η κάρτα θα επιτρέπει την πρόσβαση προς όλες τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του κράτους.

Το προβλέπει το νομοσχέδιο

Η κυβέρνηση θεωρεί την Κάρτα του Πολίτη ως αναπόσπαστο στοιχείο της προσπάθειας που καταβάλλεται μέσω των ρυθμίσεων που επιφέρει το νομοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος εξυπηρέτησης των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών εκτιμά ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου θα επιφέρουν μείωση του «διοικητικού κόστους», δηλαδή της γραφειοκρατίας, κατά 25%, ενώ θα συμβάλει στην καθιέρωση κανόνων διαφάνειας στις συναλλαγές των πολιτών και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο.

Συγκεκριμένα, με το υπό κατάθεση στη Βουλή νομοσχέδιο:

– Οι διοικητικές πράξεις εκδίδονται ηλεκτρονικά και εισάγεται η ηλεκτρονική σύνταξη, αρχειοθέτηση, διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση και ανακοίνωσή τους. Καθίσταται για πρώτη φορά υποχρεωτική η ηλεκτρονική υπογραφή των εγγράφων.

– Ο πολίτης απαλλάσσεται από την κλασική χρονοβόρα διαδικασία επικύρωσης καθώς ρυθμίζεται η αποδεικτική ισχύς/αποδοχή των ηλεκτρονικών αντιγράφων.

– Καθιερώνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας/ ηλεκτρονικών συναλλαγών και οι ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές/πληρωμές με φορείς του Δημοσίου.

– Δίνεται η δυνατότητα για συμμετοχή και κατάθεση προσφορών ακόμη και σε δημόσιους διαγωνισμούς.

– Οι πολίτες δεν επιβαρύνονται με την αναζήτηση εγγράφων από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου. Οι υπηρεσίες αναζητούν αυτεπαγγέλτως τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή.

– Αυτοματοποιείται η έκδοση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και οι πολίτες ή τα ΝΠΙΔ μπορούν να ενημερώνονται ηλεκτρονικά τόσο για την πρωτοκόλληση και ιδίως για την πορεία υποθέσεών τους.

– Αποτελεί υποχρέωση του δημοσίου να φροντίζει για την ασφάλεια και την αυθεντικότητα των δεδομένων και των ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων που παράγουν, καταχωρίζουν, τηρούν ή με οποιοδήποτε τρόπο διαχειρίζονται.

– Ενισχύεται και διευρύνεται το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσια έγγραφα και τις πληροφορίες του δημόσιου τομέα, μέσω της δημιουργίας προϋποθέσεων για πρόσβαση με ηλεκτρονικό τρόπο.