Η συνεχής ροή αρνητικών εξελίξεων (εκλογολογία, διεύρυνση των spreads, κρίση χρέους, τροποποίηση της Συνθήκης της Λισαβόνας και αλλεπάλληλες αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων) ανέστρεψαν άρδην το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών στερώντας του τις όποιες προσδοκίες ανάκαμψης αποτυπώθηκαν μέσα στον Οκτώβριο.

Η πρόσφατη άνοδος του γενικού δείκτη κλιμακώθηκε στο ενδοσυνεδριακό υψηλό της Δευτέρας στις 1.645 μονάδες για να ακολουθήσει η ταχεία διολίσθηση προς τις 1.547,43 μονάδες όπου έκλεισε την Παρασκευή με εβδομαδιαίες απώλειες 3,63% που περιόρισαν τα κέρδη του Οκτωβρίου στο 5,19%.

Πρόσκαιρο ωστόσο χαρακτήρα αποδίδει στην επιβάρυνση που προκαλούν στην κεφαλαιαγορά οι αλλεπάλληλες αυξήσεις μετοχικών κεφαλαίων από τις τράπεζες ο κ. Δημήτριος Παπαριστείδης, σύμβουλος Διοίκησης της Fortius Finance ΑΕΠΕΥ.

Το θέμα της ενίσχυσης των τραπεζών με κεφάλαια έχει τεθεί πανευρωπαϊκά ώστε να επιτελέσουν τον ρόλο τους στην ομαλή χρηματοδότηση της αγοράς. Ο κ. Παπαριστείδης διατυπώνει την πεποίθηση ότι παρά τις πιέσεις που ασκούνται τώρα στο Χρηματιστήριο, μέσα από αυτή τη διαδικασία οι τράπεζες θα βγουν ενδυναμωμένες και θα ήταν ευχής έργο να ακολουθήσει μια αναδιάταξη του κλάδου. Με έναν μικρότερο αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων θα προκύψουν οικονομίες κλίμακος και χαμηλότερα κόστη λειτουργίας που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τους βασικούς τραπεζικούς δείκτες.

Με ενισχυμένες τις τράπεζες θα επακολουθήσει η εξομάλυνση της αγοράς ομολόγων με αποκλιμάκωση των spreads, καθώς και η επαναδραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα που θα οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης και με τη σειρά τους όλα αυτά θα επαναφέρουν σε ανοδική τροχιά την ελληνική οικονομία.

Τεχνικά και μόνο αυτή η διαδικασία θα χρειαστεί τουλάχιστον έξι μήνες για να ολοκληρωθεί. Συνεπώς θα πρέπει να περιμένουμε ότι η χρηματιστηριακή αγορά θα αρχίσει νωρίτερα να προεξοφλεί τη θετική έκβαση αυτής της προσπάθειας, σύμφωνα με τον κ. Παπαριστείδη.

Τεχνική εικόνα
Η μεσοχρόνια τάση του γενικού δείκτη παραμένει πτωτική, όπως επίσης και η βραχυχρόνια, σύμφωνα με το τμήμα Ανάλυσης της Πετροπουλάκης Χρηματιστηριακής.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη διαγραμματική ανάλυση, η τάση συνεχίζει να είναι πτωτική και θα παραμείνει πτωτική ακόμη και εάν ο δείκτης κινηθεί ανοδικά μέχρι και τις 1.680 μονάδες. Μόνο εάν ξεπεράσει ανοδικά τις 1.790 μονάδες θα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ήδη δει το χαμηλό σημείο της επόμενης πενταετίας. Εάν εκπληρώσει τον συγκεκριμένο στόχο ο γενικός δείκτης είτε θα κινηθεί ανοδικά ή το πιο πιθανό θα συνεχίσει την πλάγια συσσώρευσή του για κάποιο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η διαφαινόμενη διαγραμματικά κορύφωση των βασικών χρηματιστηριακών διεθνών δεικτών συμπίπτει με τη διόρθωση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς. Η διαδικασία κορύφωσης είναι σε εξέλιξη (ίσως έχει ήδη ολοκληρωθεί) και φαίνεται ότι θα ακολουθήσει μια πτωτική διόρθωση για τους επόμενους τρεις μήνες τουλάχιστον, η οποία θα επηρεάσει αρνητικά την εγχώρια αγορά.

Πέραν της τεχνικής εικόνας αρκετοί επιπλέον παράγοντες συνηγορούν στην αρνητική τάση του Χρηματιστηρίου, σύμφωνα με τον πιστοποιημένο αναλυτή της Πετροπουλάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ κ. Γιάννη Τρίκκα.

Σημαντικότερος μεταξύ των αρνητικών παραγόντων είναι η ολοένα και βαθύτερη ύφεση που προκαλεί στην οικονομία η δημοσιονομική προσαρμογή την οποία αναπόφευκτα η χρηματιστηριακή αγορά θα συνεχίσει να προεξοφλεί αρνητικά, υπογραμμίζει ο κ. Τρίκκας. Επιβαρυντικός παράγοντας είναι επίσης οι φήμες για επιμήκυνση ή αναδιοργάνωση ή επί μέρους πτώχευση ή πτώχευση της Ελλάδας που συνεχίζουν να τροφοδοτούν δημοσιεύματα στον εγχώριο και διεθνή Τύπο συνεισφέροντας στην ήδη αρνητική εικόνα για την οικονομία της χώρας, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψει και πολιτική αβεβαιότητα μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές.