Ερευνα από την ΕΕ για τις ενισχύσεις που δόθηκαν στην Ενωμένη Κλωστοϋφαντουργία του κ. Θ. Λαναρά.