Ο διοικητής της ΤτΕ «καρφώνει» τις αδιαφανείς προσλήψεις της γαλάζιας διακυβέρνησης στο Δημόσιο, ζητεί την τήρηση «ηλεκτρονικού φακέλου» για κάθε φορολογούμενο και δεν αποκλείει νέες αλλαγές στο Ασφαλιστικό.

Στην έκθεση γίνεται σαφής αναφορά στην πρακτική που «επικράτησε από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 2000» και προέβλεπε την απόσπαση αρμοδιοτήτων από τα υπουργεία και την ανάθεσή τους σε νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, όπου «οι προσλήψεις δεν γίνονται μέσω του ΑΣΕΠ». Πρόκειται για το γνωστό «πάρτι» των γαλάζιων προσλήψεων από την κυβέρνηση της ΝΔ, με αδιαφανή και πελατειακά κριτήρια, το οποίο οδήγησε στα ύψη τις δημόσιες δαπάνες. Παράλληλα ο κ. Προβόπουλος προτείνει δραστικά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των φορολογικών αρχών. Συγκεκριμένα προτείνονται η καθιέρωση ενός «μοναδικού προσωπικού αριθμού ταυτοποίησης» σε όλα τα δημόσια έγγραφα για όλους τους Ελληνες και η τήρηση ενός μοναδικού ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε φορολογούμενο άνω των 18 ετών. Πρόσβαση στον φάκελο θα έχει η αρμόδια ΔΟΥ. Επίσης συνιστάται η online σύνδεση μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών όλων των μικρών επιχειρήσεων λιανικής πώλησης με το υπουργείο Οικονομικών ώστε να καταγράφονται οι πωλήσεις. Η έκθεση του διοικητή της ΤτΕ αφήνει ανοιχτό «παράθυρο» για «περαιτέρω προσαρμογές» στο Ασφαλιστικό. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι «θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αξιολογήσεις προκειμένου να καθοριστεί κατά πόσον απαιτούνται περαιτέρω προσαρμογές μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 2011των παραμέτρων του συνταξιοδοτικού συστήματος για τη συγκράτηση της αύξησης των συνταξιοδοτικών δαπανών στο 2,5% του ΑΕΠ μεταξύ 2009-2060».