Η ταινία «Social Νetwork», με θέμα την ίδρυση του δημοφιλούς μέσου, και ο διάλογος για το πόσο είναι πραγματικές οι κοινωνικές σχέσεις που καλλιεργούνται στο Ιnternet