Η κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης και οι αθέμιτες πρακτικές που υιοθετούν πολλές επιχειρήσεις και κλάδοι παροχής υπηρεσιών συμπιέζουν το εισόδημα των καταναλωτών βρίσκονται στο «στόχαστρο» του υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μ. Χρυσοχοΐδη και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.