Την πρώτη θέση κατέλαβε πέρυσι η Ελλάδα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη δέσμευση των προϊόντων«μαϊμούδων», τα περισσότερα από τα οποία είναι κινεζικής προέλευσης. Ο ετήσιος τζίρος του παρεμπορίου στην Ελλάδα εκτιμάται στα 20 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 9 δισ. αφορούν τις κινεζικές «μαϊμούδες». Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για «την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από τα τελωνεία της ΕΕ», η Ελλάδα στη διάρκεια του 2009 δέσμευσε 21.990.722 τεμάχια προϊόντων απομιμήσεων και κατέλαβε την πρώτη θέση στον αντίστοιχο πίνακα μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Στην επόμενη θέση βρέθηκε η Ολλανδία, με κατασχεμένα 17,9 εκατ. αντικείμενα, η Ιταλία με 12,9 εκατ. και η Βουλγαρία με 11,3 εκατ. Επίσης οι τελωνειακές αρχές παρενέβησαν σε 253 υποθέσεις, γεγονός που όπως επισημαίνει η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) η σχέση ανάμεσα σε αυτά τα δύο μεγέθη αναδεικνύει τον «εξαιρετικά δυναμικό χαρακτήρα της εισροής προϊόντων απομιμήσεων από τα ελληνικά λιμάνια». Από τις «μαϊμούδες» που κατασχέθηκαν στην ΕΕ το 64,4% προέρχεται από την Κίνα, το 14,6% από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το 4,5% από την Αίγυπτο και το 4,1% από την Κύπρο. Οπως επισημαίνεται, τα δίκτυα διακίνησης προϊόντων απομιμήσεων είναι διεθνικά, αλληλεπικαλύπτονται και με άλλες παράνομες δραστηριότητες, είναι διαρκώς εξελισσόμενα, λόγω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και εκμεταλλεύονται τα διάφορα ελεγκτικά κενά που εμφανίζονται σε κάθε χώρα. Ετσι στην Ελλάδα, τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης φαίνεται ότι συνιστούν τα κύρια κέντρα διακίνησης, ενώ τα λιμάνια της Πάτρας και της Ηγουμενίτσας είναι οι πρώτοι υποδοχείς των φορτίων, κυρίως, από την Ιταλία. Και κατά τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ κ. Β. Κορκίδη «η λύση πρέπει να αναζητηθεί σε δύο επίπεδα: πρώτον, να βελτιωθούν περαιτέρω οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ιδίως στα μεγάλα λιμάνια, για να αυξηθεί ο αριθμός των δεσμευόμενων προϊόντων, και δεύτερον, να προωθηθούν διεθνείς συνεργασίες για την αντιμετώπιση του φαινομένου στη γενική του διάσταση». Και από την άλλη πλευρά, πρέπει να προωθηθούν άμεσα εκστρατείες ενημέρωσης των καταναλωτών για τους κινδύνους που ενέχουν τα προϊόντα απομιμήσεων, αλλά και για τις αρνητικές συνέπειες που έχει το παρεμπόριο για την ελληνική αγορά και την απασχόληση.