Και χειρόγραφες συνταγές θα δέχεται ο ΟΑΕΕ μέχρι να ξεπεραστούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην πιλοτική εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που εφαρμόζεται πιλοτικά στο ταμείο από τη Δευτέρα.

Με έγγραφο που έστειλε ο ΟΑΕΕσήμερα στους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς, τους ενημερώνει ότι θα γίνονται δεκτές από τον Οργανισμό και χειρόγραφες συνταγές και θα εκτελούνται κανονικά και οι χειρόγραφες συνταγές «για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και μέχρι νεωτέρας οδηγίας».

Με το ίδιο έγγραφο o OAEE ενημερώνει τους φαρμακοποιούς ότι μέχρι να υπάρξει νεώτερη οδηγία από τον οργανισμό θα συνεχίσουν να εκτελούν ως χειρόγραφες τις ηλεκτρονικές συνταγές που δεν μπορούν να εκτελεστούν ηλεκτρονικά διότι το φάρμακο που έχει επιλεγεί δεν κυκλοφορεί στην αγορά και κυκλοφορεί το ίδιο σε άλλη συσκευασία.

Οι ταινίες γνησιότητας του ίδιου φαρμάκου άλλης συσκευασίας θα πρέπει να επικολλώνται στην ηλεκτρονική συνταγή του ιατρού.