O «άνθρωπος με κεφάλαιο 1 τρισ. δολάρια», ο επικεφαλής ενός από τους μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς στον κόσμο, του Qatar Ιnvestment Αuthority (QΙΑ), ο σεΐχης Αλ Σαγέντ, έρχεται σήμερα στην Αθήνα μόλις μερικά 24ωρα μετά το ναυάγιο της επένδυσης στον Αστακό για συνομιλίες με τον υπουργό Επικρατείας, αρμόδιο για προσέλκυση ξένων επενδύσεων κ. Χ.Παμπούκη. Η παρουσία των Καταρινών στην Αθήνα θέλει να δείξει, όπως σημείωναν στο «Βήμα» κυβερνητικές πηγές, ότι σε τίποτε δεν έχει επηρεάσει το ναυάγιο του Αστακού τη διακρατική συμφωνία που υπεγράφη στην Ουάσιγκτονανάμεσα στους πρωθυπουργούς των δύο χωρών για συνεργασία σε διάφορους τομείς ύψους 5 δισ. δολαρίων. «Ο Αστακός δεν έχει καμία σχέση με τη διακρατική συμφωνία που έχουμε υπογράψει με την κυβέρνηση του Κατάρ και από την οποία και τα δύο κράτη προσβλέπουν σε οφέλη» σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας.

Οι Καταρινοί μέσω της QΙΑ αναθερμαίνουν ωστόσο το ενδιαφέρον τους και για το Ελληνικό και δεν αποκλείεται να παρουσιάσουν συγκεκριμένες προτάσεις, ενώ φαίνεται ότι δείχνουν ενδιαφέρον για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα (με τη δημιουργία τερματικού σταθμού υγροποιημένου αερίου), για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για επενδύσεις σε αιολικά πάρκα αλλά και για συνεργασία στους τομείς του τουρισμού, του real estate, των υποδομών (όπως λιμάνια και αεροδρόμια), καθώς και των μεταφορών. Κυβερνητικές πηγές, όταν ρωτήθηκαν χθες από «Το Βήμα» αν οι Καταρινοί διατηρούν το ενδιαφέρον τους για το Ελληνικό, απήντησαν ότι «το θέμα αυτό αναμένεται να το φέρουν και σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο να συζητηθεί η μετατροπή του παλαιού αεροδρομίου σε ένα είδος παραλιακού… Λας Βέγκας, με καζίνα, ξενοδοχεία κτλ. Αλλωστε, προσέθεταν οι ίδιες πηγές, το Ελληνικό δεν μπορεί να «διαγραφεί» από τον γενικότερο σχεδιασμό των ενδιαφερομένων επενδυτών, για άλλες χρήσεις όμως και υποδομές.

«Επενδυτική ένεση» χαρακτηρίζεται από κυβερνητικούς κύκλους η έλευση των Καταρινών στην Ελλάδα, την ώρα μάλιστα που ναυάγησε οριστικά η επένδυση στον Αστακό. Αλλωστε η επένδυση στον Αστακό επρόκειτο να γίνει από ιδιωτικές εταιρείες, ενώ αυτή τη φορά οι Καταρινοί συζητούν τις επενδύσεις σε κρατικό επίπεδο. Ετσι γίνεται μια ύστατη προσπάθεια για να αρχίσει ένας κύκλος συνεργασιών σε διακρατικό επίπεδο, με την ενεργοποίηση και του fast track, με στόχο, όπως αναφέρουν ελληνικές πηγές, την ανάκαμψη της οικονομίας αλλά και την προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

Αλλαγές στο fast track με το βλέμμα (και) στο Σύνταγμα
Σ ε αλλαγές στο αρχικό νομοσχέδιο για το fast track προχώρησε ο υπουργός Επικρατείας κ. Χ. Παμπούκης στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής δίνοντας προβάδισμα στην επιλογή των σχεδίων στην εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ».

Οι αλλαγές που έγιναν είναι οι εξής:

* Αφαιρέθηκε το άρθρο 4 με το οποίο δινόταν δυνατότητα στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων να εντάξει στις διαδικασίες fast track επενδυτικές προτάσεις, ακόμη και αν αυτές δεν έχουν περάσει από τη διαδικασία έγκρισής τους ως «στρατηγικών» από την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ». Η αλλαγή αυτή έχει σχέση και με τις επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί για τη συνταγματικότητα του άρθρου. * Η κάλυψη των άμεσων αναγκών σε προσωπικό της «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» μπορεί να γίνει και με μετάταξη προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του ευ ρύτερου δημόσιου τομέα. * Ως επιθυμητές θέσεις εργασίας, προκειμένου να συνυπολογιστούν στις προϋποθέσεις ένταξης ενός επενδυτικού σχεδίου στη διαδικασία fast track, νοούνται πλέον και οι «μόνιμες θέσεις εποχικής απασχόλησης» * Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης έργων με στρατηγική επένδυση, χωρίς διαγωνισμό, κατόπιν διακρατικής συμφωνίας, με επιφύλαξη πάντα όσον αφορά τους περιορισμούς που μπορεί να προκύψουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στρατηγικές επενδύσεις που θα υλοποιούνται μέσω του fast track παρακάμπτοντας την τυπική χρονοβόρο διαδικασία θεωρούνται οι επενδύσεις ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ ή 75 εκατ. ευρώ σε συνδυασμό με 200 νέες θέσεις εργασίας, ή επενδύσεις 3 εκατ. ευρώ ανά τριετία, σε έργα υψηλής τεχνολογίας ή καινοτομίας.