Στο Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας την ερχόμενη Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010, ο σύμβουλος Επικρατείας Ιωάννης Γράβαρης θα προτείνει να απορριφθούν οι επτά αιτήσεις του τραγουδιστή Τόλη Βοσκόπουλου με τις οποίες ζητάει να αναιρεθούν αντίστοιχες (επτά) αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με τις οποίες υποχρεούται να πληρώσει στην Εφορία το ποσό των 5,5 εκατομ. ευρώ.

Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν στο κ.Βοσκόπουλο μετά από φορολογικούς ελέγχους. Τα πρόστιμα επιβλήθηκαν λόγω μη έκδοσης δελτίων παροχής υπηρεσιών για αμοιβές που ελάμβανε από νυκτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, μη έκδοσης δελτίων παροχής υπηρεσιών από δικαιώματα δισκογραφικών εταιρειών, λόγω απόκρυψης εισοδημάτων από ακίνητα, κ.λπ. Τα πρόστιμα μαζί με τις προσαυξήσεις ανέρχονται στο ποσό των 5,5 εκατομ. ευρώ και αφορούν φορολογικούς ελέγχους της περιόδου 1993-1996.

Ο κ. Γράβαρης θα προτείνει να απορριφθούν ως απαράδεκτες οι αιτήσεις αναίρεσης του Βοσκόπουλου, καθώς οι αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών έχουν ερμηνεύσει ορθά την φορολογική νομοθεσία.