Στα 16,29 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το έλλειμμα του προϋπολογισμού το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2010, ενώ σημαντική υστέρηση εξακολουθούν να παρουσιάζουν τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών, το έλλειμμα το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2010 περιορίστηκε στα 16,29 δισ. ευρώ από 23,57 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 30,9%.

Πάντως, αυτό που προβληματίζει τον υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου (φωτογραφία) είναι τα έσοδα κατά το πρώτο εννεάμηνο που παρουσιάζουν υστέρηση κατά 3,5 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του μνημονίου, ή 1,76 δισ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου του Αυγούστου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2009. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, «η βελτίωση της απόδοσης των εσόδων το εννεάμηνο σε σχέση με το οκτάμηνο (όπου η αύξηση ήταν 3,4%) οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ κατά 16,9% τον Σεπτέμβριο».

Για να επιτευχθεί ο στόχος των εσόδων ως το τέλος του έτους θα πρέπει να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία περισσότερα από 16 δισ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού το ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 7,0%. Οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες 11,6% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης 9,2%, ενώ οι τόκοι αυξήθηκαν 8,0% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση 7,2%. Η μείωση των πρωτογενών δαπανών οφείλεται κυρίως στον περιορισμό των δαπανών για ασφάλιση και περίθαλψη (μείωση κατά 1.660 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009), των λειτουργικών και λοιπών δαπανών (μείωση κατά 1.110 εκατ. ευρώ), καθώς και στη μείωση των αποδοχών και των συντάξεων κατά 1.219 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες, τέλος, του ΠΔΕ είναι περιορισμένες κατά 30,3% και τα έσοδά του κατά 3,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.