Περισσότερα από 93 δισ. ευρώ είναι τα εισοδήματα που απέκτησαν πέρυσι και δήλωσαν εφέτος στην Εφορία 5.344.946 φορολογούμενοι, σύμφωνα με τα ως τώρα αποτελέσματα της επεξεργασίας των φορολογικών δηλώσεων από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών το οποίο δεν έχει καταφέρει ακόμη να ολοκληρώσει την εκκαθάριση.

Χθες εστάλη η 11η παρτίδα εκκαθαριστικών που αφορούν 292.368 φορολογούμενους, ενώ εκτιμάται ότι για να ολοκληρωθεί η αποστολή όλων των σημειωμάτων απομένουν περίπου 300.000 εκκαθαριστικά (!). Το μέσο δηλωθέν εισόδημα όλων των φορολογουμένων ανήλθε σε 17.463 ευρώ και είναι αυξημένο σε σχέση με τις περυσινές δηλώσεις. Πέρυσι το μέσο δηλωθέν εισόδημα των Ελλήνων ήταν 16.733 ευρώ και το 2008 15.617 ευρώ.

Αυτό όμως που ανησυχεί το υπουργείο Οικονομικών είναι ότι 1,3 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστούν στην Εφορία και δεν τους δόθηκε φορολογική ενημερότητα.

Από το σύνολο των εκκαθαριστικών σημειωμάτων που έχουν σταλεί 1.339.081 είναι χρεωστικά, δηλαδή οι φορολογούμενοι θα πρέπει να πληρώσουν πρόσθετο φόρο κατά μέσον όρο 1.998 ευρώ έκαστος.

Από την άλλη, 1.489.091 φορολογούμενοι θα έχουν επιστροφή φόρου (πιστωτικό εκκαθαριστικό), με το μέσο ποσό που θα λάβουν από την Εφορία να διαμορφώνεται σε 719 ευρώ. Τέλος, 2.516.774 φορολογούμενοι ούτε θα πληρώσουν κάποιο επιπλέον ποσό φόρου ούτε θα λάβουν κάποιο ποσό ως επιστροφή, και αυτό διότι προέκυψε μηδενικό υπόλοιπο.

Επισημαίνεται ότι από τα 5.344.946 εκκαθαριστικά σημειώματα τα 4.022.859, δηλαδή ποσοστό 75,26%, επέχουν θέση φορολογικής ενημερότητας.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι περίπου 1,3 εκατομμύρια πολίτες έχουν χρέη στην Εφορία και θα πρέπει άμεσα να σπεύσουν να τα ρυθμίσουν προκειμένου να τους χορηγηθεί αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.