Το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων δικτύωσης, το οποίο βασίζεται στις τεχνολογίες ενοποιημένης επικοινωνίας, ασύρματων δικτύων και εσωτερικών συστημάτων cloud computing, παρουσίασε η Ηewlett Ρackard Ελλάς. Το νέο χαρτοφυλάκιο λύσεων συνδυάζει τα βασικά δικτυακά προϊόντα της ΗΡ σε μια νέα «οικογένεια» λύσεων, η οποία βασίζεται στην υποδομή converged infrastructure και επιτρέπει στους πελάτες να επιτύχουν πραγματική ενοποίηση, αξιοποιώντας τεχνολογίες διαφόρων παρόχων, ενισχύοντας την ευελιξία τους και τη δυνατότητα προσαρμογής στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η ΗΡ «λανσάροντας» την αρχιτεκτονική converged infrastructure παρουσίασε τα πρώτα δείγματα της επόμενης γενιάς των data centers που θα προετοιμάσουν τις επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν στις τάσεις που αναμένεται να κυριαρχήσουν ως το 2015.