Βήμα βήμα ανοίγει ο δρόμος προς τις αγορές κεφαλαίου για τις ελληνικές τράπεζες. Μετά την επιτυχημένη κεφαλαιακή ενίσχυση της Εθνικής, χθες η Εurobank ανακοίνωσε τη χρηματοδότησή της από ξένη επενδυτική τράπεζα με εγγύηση ελληνικά κρατικά ομόλογα. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν αισιοδοξία στα διοικητικά επιτελεία των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων, ότι σταδιακά θα αποκατασταθεί η πρόσβαση των τραπεζών στις διατραπεζικές αγορές.

Οπως έγινε γνωστό, το ύψος της συγκεκριμένης χρηματοδότησης, μεσοπρόθεσμης διάρκειας δύο ετών, αφορά ομόλογα αξίας 300 εκατ. ευρώ με αντισυμβαλλόμενο διεθνή επενδυτική τράπεζα. Η Εurobank σημειώνει ότι η συμφωνία έχει συναφθεί με ανταγωνιστικούς όρους, καθώς το επιτόκιο της έκδοσης ανέρχεται σε Εuribor πλέον περιθωρίου (spread) χαμηλότερο των 200 μονάδων βάσης. Σημειώνεται ότι η συναλλαγή αυτή είναι η πρώτη στη διατραπεζικήαγορά με κρατικούς τίτλους μετά τη δημοσιονομική κρίση και την ένταξη της Ελλάδας στον μηχανισμό του ΔΝΤ και της ΕΕ. Βασική πηγή ρευστότητας παραμένει η ΕΚΤ, στην οποία