Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 222,77 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 222,77 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 222,77 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 268,45