Αντιμέτωπες με τον φοροελεγκτικό μηχανισμό θα βρεθούν το επόμενο διάστημα 97.813 επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος. Οι επιχειρήσεις εντοπίστηκαν μετά τη διενέργεια διασταυρώσεων που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Από τη συγκεκριμένη διασταύρωση προέκυψε ότι 89.153 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας δεν υπέβαλαν κάποια ή και τις δύο περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου του 2010, ενώ 8.666 επιχειρήσεις και επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας δεν υπέβαλαν μία ή περισσότερες από τις έξι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ του πρώτου εξαμήνου του 2010.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ήδη αποστείλει ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και έντυπες επιστολές προς τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, με τις οποίες ζητείται η προσέλευσή τους στις ΔΟΥ εντός πέντε ημερών για την τακτοποίηση της εκκρεμότητας.