Την απόφαση για έναρξη λειτουργίας γραφείου αντιπροσωπείας στην Ινδία έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου, ύστερα από ενδελεχή μελέτη της οικονομίας της χώρας, η οποία διευρύνει συνεχώς τα τελευταία χρόνια τις επιχειρηματικές σχέσεις της με την Κύπρο. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, η διοίκησή της συνεκτίμησε το μεγάλο μέγεθος της αγοράς της Ινδίας και τις σημαντικές προοπτικές ανάπτυξής της προκειμένου να καταλήξει στη δραστηριοποίησή της σε αυτήν.

Στην παρούσα φάση προχωρούν οι διαδικασίες υποβολής των σχετικών αιτήσεων προς τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου και της Ινδίας. Εκτιμάται ότι η κίνηση αυτή θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την οικονομική συνεργασία και τις σχέσεις των δύο χωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κύπρος τα τελευταία δύο χρόνια κατέχει την τέταρτη θέση παγκοσμίως σε επενδύσεις στην Ινδία. Την τελευταία πενταετία η ινδική οικονομία παρουσιάζει αξιόλογη δυναμική, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 8%. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η Ινδία επηρεάστηκε ελάχιστα από τη διεθνή οικονομική κρίση, διατηρώντας εξαιρετικές μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης. Η Ινδία αποτελεί μαζί με τη Βραζιλία, τη Ρωσία και την Κίνα την ομάδα των χωρών γνωστή ως ΒRΙCs. Σύμφωνα με την Τράπεζα Κύπρου, οι οικονομίες των χωρών αυτών αναμένεται να παρουσιάσουν τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης στο άμεσο μέλλον και να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.