Ταχύτατες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εκτάσεων για να γίνει μια επένδυση, εκδικάσεις δικαστικών προσφυγών-αστραπή και αδειοδοτικές διαδικασίες διαρκείας ολίγων ημερών συνθέτουν το βασικό τρίπτυχο υλοποίησης των μεγάλων στρατηγικών επενδύσεων στη χώρα μας.

Για την υλοποίηση των επενδύσεων παρέχεται απόλυτη εξουσία στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) και πλήρη παράκαμψη όλων των διαδικασιών του δημόσιου τομέα.

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τις επενδύσεις fast track («Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης στρατηγικών επενδύσεων»), και οι δικαστικές προσφυγές, ακόμη και αυτές που εμπίπτουν στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα εξετάζονται και θα ολοκληρώνονται σε λιγότερο από ενάμιση μήνα, ενώ ως σήμερα θα μπορούσαν να μπλοκάρουν μια επένδυση ως και τρία χρόνια.

Το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση των επενδύσεων με 16 υπογραφές υπουργών αναθέτει καθήκοντα «αφεντικού» στη διαδικασία στον υπουργό Επικρατείας κ. Χ. Παμπούκη, ο οποίος είναι και ο εμπνευστής του σχεδίου. Με το νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης η απεμπλοκή από τη γραφειοκρατία ακόμη και επενδύσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει και πολλές από αυτές βρέθηκαν σε φάση ωρίμανσης αλλά «κόλλησαν» είτε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας είτε σε δικαστικές προσφυγές, ανακοπές και τριτανακοπές. Οσες από αυτές τις επενδύσεις χαρακτηριστούν στρατηγικές θα είναι από τις… τυχερές διότι θα ξεκολλήσουν με στρατηγικές διαδικασίες.

Για να χαρακτηριστεί μια επένδυση στρατηγική θα πρέπει να ανήκει σε έναν από τους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, του τουρισμού, των μεταφορών, της υγείας, της υψηλής τεχνολογίας και της καινοτομίας. Επίσης θα πρέπει το συνολικό κόστος της επένδυσης να φθάνει και να ξεπερνά τα 200.000.000 ευρώ. Αν δεν ξεπερνά το ποσόν αυτό, μπορεί να ενταχθεί στο fast track εφόσον ο προϋπολογισμός της ξεπερνά τα 75.000.000 ευρώ και δημιουργεί 200 θέσεις εργασίας ή αν δημιουργεί 250 θέσεις εργασίας χωρίς όριο προϋπολογισμού.

Εξάλλου, στρατηγικές επενδύσεις θα μπορούν να χαρακτηριστούν όσες θεωρηθεί ότι ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία και καινοτομία, προάγουν την περιβαλλοντική προστασία της χώρας και δημιουργούν υπεραξίες σε εκπαίδευση, έρευνα και τεχνογνωσία.

Υπάρχει επίσης μια σημαδιακή προσθήκη στις εντάξεις αφού η ΔΕΣΕ θα μπορεί να χαρακτηρίσει κατ΄ εξαίρεση μια επένδυση μείζονος εθνικής σημασίας και να την εντάξει στο fast track, παρ΄ ότι δεν ανήκει σε οποιαδήποτε κατηγορία.

Επικεφαλής της ΔΕΣΕ θα είναι ο υπουργός Επικρατείας (Χ. Παμπούκης) με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕΚΑ, Μεταφορών και τον καθ΄ ύλην αρμόδιο υπουργό ανάλογα με το αντικείμενο της επένδυσης (π.χ., Τουρισμού).

Χαρακτηριστική είναι η πρόβλεψη του άρθρου 8 του νομοσχεδίου για τις παρεκκλίσεις από οποιονδήποτε πολεοδομικό σχεδιασμό. Με μια απλή απόφαση της ΔΕΣΕ θα εκδίδεται προεδρικό διάταγμα με το οποίο θα παραβιάζεται ο πολεοδομικός κανονισμός ώστε να χτίζονται κατ΄ εξαίρεση κτίρια, βιομηχανοστάσια, τουριστικές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές με εκατοντάδες (ή και χιλιάδες) τετραγωνικά παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο, ενώ θα παραβιάζεται και το ύψος οικοδομών κατά βούληση. Ολα αυτά θα γίνονται χωρίς νομοθετική παρέμβαση και ανάμειξη της Βουλής αλλά με απλό προεδρικό διάταγμα.

Η διάταξη αυτή θεωρείται «φωτογραφική» για την υπερδόμηση του Ελληνικού και εκτιμάται από νομικούς κύκλους ότι είναι η πρώτη που θα προσβληθεί ως αντισυνταγματική.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και το άρθρο 9, όπου με ανάλογες διαδικασίες και με απλή συναπόφαση, πλην της ΔΕΣΕ, των υπουργών Θαλασσίων Υποθέσεων, Τουρισμού και Πολιτισμού θα παραχωρούνται στους στρατηγικούς επενδυτές αιγιαλοί, παραλίες, ακόμη και πυθμένες θαλασσών για τις επενδύσεις τους.

Η διαδικασία των απαλλοτριώσεων εκτάσεων για στρατηγικές επενδύσεις θα γίνεται ακριβώς όπως είχε γίνει με τα ολυμπιακά έργα, ακόμη και πριν από την προκήρυξη της στρατηγικής επένδυσης για λογαριασμό του Δημοσίου. Καταργείται και η γνωμοδότηση για χαρακτηρισμό ως δασικών των εκτάσεων πριν από την απαλλοτρίωση.

Η διαδικασία δικαστικής προσφυγής κατά των απαλλοτριώσεων θα γίνεται συνολικά σε 30 ημέρες και η αίτηση αναστολής σε οκτώ ημέρες.

Ο υποψήφιος στρατηγικός επενδυτής θα υποβάλλει αναλυτικό επιχειρησιακό σχέδιο, ενώ η ανάθεση του έργου θα μπορεί να γίνεται μέσω ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού ή σε έκτακτες περιπτώσεις μέσω κλειστού διαγωνισμού με πρόσκληση ενδιαφέροντος, γεγονός που δίνει υπερεξουσίες στη ΔΕΣΕ.

Τέλος, αναβαθμίζεται ποιοτικά και ποσοτικά η εταιρεία Ιnvest in Greece ώστε να μπορεί να υποδέχεται τους επενδυτές και να διεκπεραιώνει γρήγορα τις υποθέσεις τους.