Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού παρέπεμψε τις συμβάσεις των εμπορικών επιχειρήσεων με τις τράπεζες που εκδίδουν πιστωτικές κάρτες ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή κ. Δ. Σπυράκος διότι απαγορεύεται στους εμπόρους να παρέχουν εκπτώσεις ή μειωμένες τιμές στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής πληρώνει με μετρητά, δίχως δηλαδή να κάνει χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του.

Μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής επιβαρύνονται οι τιμές όλων των προϊόντων- κυρίως των μεγάλων αλυσίδων ηλεκτρικών ειδών και αυτοκινήτων- με την προμήθεια 3% που εισπράττουν οι τράπεζες και οι εταιρείες καρτών (π.χ., Visa, Μastercard, Αmerican Εxpress κτλ.) από τις πωλήσεις με τη χρήση του πλαστικού χρήματος.

Το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι με τις πρακτικές αυτές, που δεν ισχύουν στις πωλήσεις προϊόντων από μεμονωμένους εμπόρους και μικρά εμπορικά καταστήματα, παραβιάζεται ο ανταγωνισμός.

Η επιστολή
Ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου πλέον υπάγεται η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, σε επιστολή που απέστειλε χθες προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Δ. Κυριτσάκη ζητεί τη διερεύνηση της νομιμότητας της πρακτικής που ακολουθούν οι εκδότριες χρεωστικών και πιστωτικών καρτών εταιρείες και τα πιστωτικά ιδρύματα να απαγορεύουν στους εμπόρους την παροχή έκπτωσης ή μειωμένης τιμής όταν ο καταναλωτής πληρώνει τοις μετρητοίς, δίχως δηλαδή να κάνει χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Οπως εξηγεί ο κ. Σπυράκος, «σήμερατο κόστος του συστήματος πληρωμής μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας καταβάλλεται στις τράπεζες και εταιρείες που εμπλέκονται στην ανάπτυξή του από τον έμπορομε ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής. Ο έμποροςωστόσομε- τακυλίει το κόστος για τη χρήση των καρτών μέσω της τελικής τιμής του αγαθού ή της υπηρεσίας στους συναλλασσόμε- νους καταναλωτές.

Η μετακύλιση του κόστους δεν γίνεται αποκλειστικά στους καταναλωτές που χρησιμοποιούν το σύστημα πληρωμής μέσω κάρταςαλλά προς όλους τους καταναλωτέςμέσω της διαμόρφωσης μιας ενιαίας τιμής για το προϊόν ή την υπηρεσία,δηλαδή και προς εκείνους που δεν κάνουν χρήση του συγκεκριμένου συστήματος πληρωμής. Αυτή η μετακύλιση του κόστους του συστήματος πληρωμής μέσω κάρτας στο σύνολο του καταναλωτικού κοινού δεν είναι μια επιλογή του εμπόρουαλλά της συνεργαζόμενης με αυτόν τράπεζας».

Ουσιαστικά οι τράπεζες απαγορεύουν στους εμπόρους να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση οι καταναλωτές που δεν κάνουν χρήση των συστημάτων πληρωμής μέσω κάρτας. Ετσι «οι έμποροι υφίστανται έναν σοβαρό περιορισμό στην ελευθερία διαμόρφωσης των τιμών.Θιγόμενοι όμως από αυτή την πρακτική είναι κυρίως οι καταναλωτέςοι οποίοι πληρώνουν τοις μετρητοίς χωρίς να γνωρίζουν ότι μέσα από την τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας επιχορηγούν τη χρήση του συστήματος πληρωμής μέσω κάρτας τρίτων ή πληρώνουν και υπηρεσία που δεν χρησιμοποιούν».

Κατά τον γενικό γραμματέα Καταναλωτή, «δεν αναπτύσσεται ικανοποιητικά ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα συστήματα πληρωμήςκαθώς ο καταναλωτής που αποφασίζει αν θα χρησιμοποιήσει το σύστημα πληρωμής μέσω κάρτας δεν πληροφορείται το κόστος που έχει η χρήση της κάρτας και δεν επηρεάζεται στην επιλογή του από αυτό. Τα ακριβά συστήματα πληρωμής μέσω κάρτας δεν αντιμετωπίζουν έτσι την πίεση του ανταγωνισμού και επιβιώνουν σε βάρος των καταναλωτών».

Εισαγόμενη πρακτική
Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατέθεσε αγωγές κατά των τριών μεγαλύτερων εταιρειών πιστωτικών καρτών Visa, Μastercard και Αmerican Εxpress κατηγορώντας τες για παραβίαση των διατάξεων της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι οι εταιρείες συντονισμένα απαγορεύουν στους συμβεβλημένους με αυτές εμπόρους να προσφέρουν εκπτώσεις σε καταναλωτές οι οποίοι δεν χρησιμοποιούν το σύστημα πληρωμής μέσω κάρτας ή χρησιμοποιούν λιγότερο ακριβές, πιστωτικές ή χρεωστικές, κάρτες. Η υπόθεση έκλεισε για τις δύο πρώτες από τις παραπάνω εταιρείες συμβιβαστικά με την ανάληψη της δέσμευσης από αυτές ότι πλέον θα επιτρέπουν στους εμπόρους να προσφέρουν εκπτώσεις στους καταναλωτές που δεν χρησιμοποιούν χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή θα χρησιμοποιούν λιγότερο ακριβές, πιστωτικές ή χρεωστικές, κάρτες.