Αύξηση 4,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχαία, τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Αύγουστο 2010, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουλίου 2010, σημείωσε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης 1,7%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2009.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2009 – Αυγούστου 2010, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2008 – Αυγούστου 2009, παρουσίασε αύξηση 5,7%, έναντι μείωσης 1,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,4%, τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2010, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α) Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,1%.

β) Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 0,6%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 4,6%, τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2009, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή:

α) Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,4%.

β) Στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 7,9%.