Στο 49,8% από το 49,3% τον περασμένο μήνα αυξήθηκε στο τέλος του Σεπτεμβρίου η συμμετοχή των ξένων στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Τον περασμένο μήνα οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές 125,08 εκατ. ευρώ, οι οποίες προέρχονται από θεσμικούς επενδυτές (131,65 εκατ. ευρώ) και υπεράκτιες εταιρείες (33,93 εκατ. ευρώ), ενώ εισροές εμφάνισαν τα ξένα νομικά πρόσωπα (28,76 εκατ. ευρώ και τα ξένα φυσικά πρόσωπα (11,74 εκατ. ευρώ). Συνολικά το πρώτο εννεάμηνο του 2010 από το Χρηματιστήριο της Αθήνας οι εκροές των ξένων κεφαλαίων ανήλθαν σε 1,294 δισ. ευρώ.