Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2010 το ταμειακό έλλειμμα της Κεντρικής Κυβέρνησης (καθαρό αποτέλεσμα κρατικού προϋπολογισμού με λογαριασμούς διαχείρισης χρέους) μειώθηκε σε 18, 5 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 25,6 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν σε 36,1 δισ. ευρώ από 34,9 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά στις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, το πρώτο εννεάμηνο του έτους μειώθηκαν σε 48,89 δισ. ευρώ από 54,1 δισ. ευρώ πέρυσι.