Πάνω από 50.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν ως τα μέσα του 2011 «φύλλα πορείας» για να μετακινηθούν σε διαφορετικές υπηρεσίες από εκείνες στις οποίες εργάζονται, σύμφωνα με σχετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης. Στον χορό των μετατάξεων, εκτός από τους υπαλλήλους που μετακινούνται υποχρεωτικά πλέον λόγω του «Καλλικράτη», μπαίνει και το προσωπικό των ΔΕΚΟ και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.