Μετά την υποβάθμιση της Ιρλανδίας από τη Μoody΄s, όλοι ανέμεναν την υποβάθμιση της χώρας και από τους άλλους δύο οίκους, τον Fitch και τον Standard & Ρoor΄s. Χθες ήταν η ημέρα της Fitch.