Ανακατατάξεις στον κλάδο του παγωτού δρομολογεί η συμφωνία Unilever (Αlgida) και ΕΒΓΑ, βάσει της οποίας ο πολυεθνικός όμιλος θα αποκτήσει όλες τις μάρκες παγωτού της ελληνικής εταιρείας καθώς επίσης και το δίκτυο διανομής.