Συνεχίζονται τα καλά λόγια και οι αισιόδοξες προβλέψεις για την ελληνική οικονομία.