Αύξηση για πρώτη φορά ύστερα από επτά μήνες σημείωσαν τον Αύγουστο οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας οι καταθέσεις, εξαιρουμένων της κεντρικής κυβέρνησης και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αυξήθηκαν στα 219,1 δισ. ευρώ από 218,4 δισ. ευρώ τον Ιούλιο.