Πράκτορες του FBI έκαναν «σκονάκι» σε εσωτερικό τεστ της Υπηρεσίας, αντιγράφοντας, βρίσκοντας τις απαντήσεις σε υπολογιστές και χρησιμοποιώντας σημειώσεις, αναφέρει έκθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Εργαζόμενοι στο FBI κλήθηκαν να εξεταστούν στις γνώσεις τους για τους νέους γενικούς κανόνες εσωτερικών ερευνών.

Ωστόσο, υποψίες δημιουργήθηκαν όταν πολλοί πράκτορες ολοκλήρωσαν την εξέταση σε μόλις 20 λεπτά, ενώ ο χρόνος που είχε δοθεί ήταν από 90 λεπτά έως δύο ώρες.

Σύμφωνα με την έκθεση του υπουργείου Δικαιοσύνης, «ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων στο FBI ενεπλάκησαν σε κάποιου είδους ανάρμοστης συμπεριφοράς ή απάτης».

Έγινε έρευνα σε τουλάχιστον 200 εργαζόμενοι και βρέθηκε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πράκτορες «εκμεταλλεύτηκαν» την έλλειψη ασφάλειας σε υπολογιστή για να βρουν τις απαντήσεις. Έντεκα άλλοι πράκτορες χρησιμοποίησαν σελίδες όπου είχαν σημειώσει τις απαντήσεις.

Το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή ζήτησε να τιμωρηθούν οι πράκτορες που εμπλέκονται στην αντιγραφή.