Από τις δραστηριότητες των θυγατρικών τους στο εξωτερικό προέρχεται το 39% των εσόδων των ελληνικών τραπεζών ομίλων, στηρίζοντας την ενοποιημένη κερδοφορία τους. Οπως προκύπτει από την επεξεργασία των οικονομικών καταστάσεων του α΄ εξαμήνου του 2010 από την Κύπρου Χρηματιστηριακή, τα κέρδη από τη ΝΑ Ευρώπη και την Τουρκία αντιστάθμισαν τις ζημιές που καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά. Στο πρώτο μισό της εφετινής χρήσης το σύνολο των μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας κερδών έφθασε στα 294 εκατ. ευρώ έναντι 1,62 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας πτώση άνω του 80%. Εξαιρουμένης της έκτακτης εισφοράς που καταβλήθηκε στο Ελληνικό Δημόσιο (167 εκατ. ευρώ), η κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 481 εκατ. ευρώ (ετήσια πτώση 70%). Οι δραστηριότητες στην Ελλάδα είναι ζημιογόνες, με το εγχώριο αποτέλεσμα από την Εθνική Τράπεζα και την ΑΤΕ Βank να επηρεάζει αρνητικά τη συνολική εικόνα. Θετικό αποτέλεσμα κατέγραψαν οι Αlpha Βank, η Εurobank, η Τράπεζα Κύπρου και η Μarfin Ρopular Βank, ενώ οριακά ζημιογόνα εμφανίζεται η Τράπεζα Πειραιώς. Σύμφωνα με την Κύπρου Χρηματιστηριακή, η Εθνική Τράπεζα ωφελείται από τη δραστηριότητα στο εξωτερικό (Τουρκία), καθώς το μεγαλύτερο μέρος των μετά φόρων κερδών προέρχεται από εκεί. Οπως τονίζουν οι αναλυτές της, η προ φόρων κερδοφορία υπολείπεται στην εγχώρια αγορά, καθώς η συγκράτηση της πιστωτικής επέκτασης, η αύξηση των προβλέψεων και οι ζημιές του επενδυτικού χαρτοφυλακίου επιβάρυναν το τελικό αποτέλεσμα. Αντιθέτως στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος παρατηρείται υψηλότερη κερδοφορία σε σχέση με τα συνολικά έσοδα. Οι αναλυτές της Κύπρου διαπιστώνουν αποκλιμάκωση της πιστωτικής επέκτασης των ελληνικών ομίλων, καθώς η εγχώρια ζήτηση των χορηγήσεων εμφανίζει στασιμότητα, ενώ η διεθνής παρουσία εμφανίζει συγκρατημένη ενίσχυση.

Από την άλλη, σε νέα έκθεση την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η ΚΡΜG Ιnternational, επισημαίνεται ότι αρκετές τράπεζες σε όλον τον κόσμο, και κυρίως τράπεζες με έδρα τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, μάχονται να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα που αντανακλούν τους ριζικά διαφορετικούς εξωτερικούς περιορισμούς οι οποίοι τίθενται, και που θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν κάποιο μέρος στη σταθερότητα και στην ανάπτυξη των διαφορετικών διαδικασιών τους, ως επακόλουθο της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η έκθεση παρουσιάζει έναν κλάδο δύο ταχυτήτων, όπου πολλές τράπεζες στον ανεπτυγμένο κόσμο έχουν πληγεί εντονότερα και πλέον θα πρέπει να ανασχεδιάσουν από την αρχή τα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν, ενώ τράπεζες που λειτουργούν στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία έχουν επηρεαστεί λιγότερο από την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση και φαίνεται ότι απλώς ανασχεδιάζουν τις υπάρχουσες στρατηγικές τους, χωρίς όμως να πιέζονται να το κάνουν.

Αρνητικές παραμένουν οι προοπτικές από τη Μoody΄s
Αρνητικές παραμένουν για τον οίκο αξιολόγησης Μoody΄s οι προοπτικές των ελληνικών τραπεζών, λόγω της συνεχιζόμενης αδυναμίας να χρηματοδοτηθούν από τις αγορές και της επιδείνωσης της ποιότητας των περιουσιακών τους στοιχείων. Σύμφωνα με την εταιρεία, «η πρόσφατη ανακοίνωση των τελευταίων μακροοικονομικών δεδομένων για την Ελλάδα, καθώς και τα αποτελέσματα β΄ τριμήνου υποδεικνύουν μια τροχιά που επιβεβαιώνει σε γενικές γραμμές τις προσδοκίες της Μoody΄s. Η εταιρεία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, υπογραμμίζοντας ότι παραμένουν στο άνω εύρος των εκτιμήσεων, ενώ τονίζει ότι η συνεχιζόμενη εκροή καταθέσεων θα μπορούσε ενδεχομένως να αυξήσει την πιθανότητα αρνητικών δράσεων αξιολόγησης.

Αναλυτικότερα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν στο 9% το πρώτο εξάμηνο του 2010, ενώ ο κλάδος συνολικά έχει γίνει ζημιογόνος, αν και οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες συνεχίζουν να υπεραποδίδουν των μικρότερων. Επιπλέον, οι εκροές των καταθέσεων, οι οποίες έφθασαν στα 31 δισ. ευρώ από την έναρξη του έτους, και ο αποκλεισμός των ελληνικών τραπεζών από τις αγορές ομολόγων και τις χρηματαγορές ασκούν χρηματοδοτικές πιέσεις στον κλάδο.