Τα ονόματα των επιτυχόντων που εισάγονται στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού για το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στο σύνολο των σχολών του Εμπορικού Ναυτικού εισάγονται συνολικά 903 σπουδαστές.

Οι επιτυχόντες πρέπει να παρουσιαστούν για εγγραφή όχι αργότερα από την 08η Οκτωβρίου 2010, ημέρα Παρασκευή, διαφορετικά χάνουν το δικαίωμα εγγραφής τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή σπουδαστών στις ΑΕΝ είναι τα εξής:

-Αστυνομική ταυτότητα και μια φωτοτυπία αυτής

-Τέσσερις (04) φωτογραφίες

-Πρωτότυπο απολυτήριο (εάν δεν έχει κατατεθεί).

Διαβάστε τον κατάλογο των επιτυχόντων