Την καταρχήν αντίθεσή του στην πρακτική της περαίωσης ανέλεγκτων φορολογικών και άλλων υποθέσεων, εκφράζει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β. Ελλάδας στην επιστολή που απέστειλε με τις προτάσεις του επί του θέματος στο υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της συζήτησης του σχετικού νομοσχεδίου.

Κατά τον ΣΕΒΕ, η πρακτική της περαίωσης αποτελεί δήλωση αδυναμίας των ελεγκτικών και εισπρακτικών μηχανισμών του δημοσίου και επιβράβευση της φοροδιαφυγής που νοθεύει τον ανταγωνισμό, εις βάρος των συνεπών φορολογουμένων.

Αναγνωρίζοντας όμως το κρίσιμο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας και την αδυναμία των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις πρόσθετες φορολογικές τους υποχρεώσεις, ο ΣΕΒΕ σημειώνει ότι για να είναι αποτελεσματική η περαίωση, με δεδομένες τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, η όλη διαδικασία πρέπει να γίνει υπό τις εξής προϋποθέσεις: η φορολογική επιβάρυνση να είναι όσο το δυνατό χαμηλότερη, ο τρόπος πληρωμής των δημιουργούμενων υποχρεώσεων να επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν και να επιβραβευτούν οι συνεπείς φορολογούμενοι που εκούσια θα θελήσουν να υπαχθούν στην περαίωση με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή.

Ως προς το τελευταίο μάλιστα, ιδιαίτερα για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ο ΣΕΒΕ προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα επιβράβευσής τους με
περαιτέρω μείωση του φόρου περαίωσης, ανάλογα με την εξαγωγική δυναμική τους (ποσοστό εξαγωγών επί του κύκλου εργασιών).