Αγορά:

Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου) 218,65 €,

Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα) 218,65 ,

Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα) 218,65 €,

Πώληση:

Ελισάβετ νέας κοπής 264,11