Απευθείας αναθέσεις, διαγωνισμούς δίχως όρους για το κόστος συντήρησης, καθορισμό τιμών μονομερώς, δίχως διαδικασίες διαπραγμάτευσης, και πολλές άλλες σοβαρές παρατυπίες εντοπίζουν οι επιθεωρητές υπηρεσιών Υγείας στους ελέγχους που διενήργησαν επί των συμβάσεων των νοσοκομείων με τη Siemens για την προμήθεια ιατρικού και τεχνολογικού εξοπλισμού.

Παράλληλα προκύπτει ότι η γερμανική εταιρεία είχε κυριαρχήσει στον τομέα των προμηθειών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων «εκτοπίζοντας» τους ανταγωνιστές της. Είναι ενδεικτικό ότι οι περισσότερες συμβάσεις προμήθειας αντιδραστηρίων είχαν υπογραφεί με την εταιρεία Βayer Ηellas ΑΕ, η οποία όμως συγχωνεύθηκε το 2007 με τη Siemens Διαγνωστική ΑΕ, όπως και με τις εταιρείες Dade Βehring Ηellas ΑΒΕΕ και DΡC- Ν. Τσακίρης ΑΕ που συγχωνεύθηκαν δύο χρόνια αργότερα με τη Siemens Διαγνωστική ΑΕ, ενώ από τη συγχώνευση αυτή προέκυψε η Siemens Διαγνωστική Υγείας ΑΒΕΕ. Το αποτέλεσμα ήταν η Siemens να υπεισέλθει στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις που απέρρεαν από τις συμβάσεις που δεν είχαν λήξει ή να συνάψει νέες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ανέλαβε και την εκτέλεση έργων απαραίτητων για την εγκατάσταση εξοπλισμού (όπως μαγνητικοί τομογράφοι κτλ.).

Αυτά επισημαίνει στην έκθεση που υπέβαλε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο της Siemens ο γενικός επιθεωρητής των υπηρεσιών Υγείας κ. Μ. Σαμπατακάκης, ο οποίος διαπιστώνει ενδείξεις για οικονομική ζημιά από τη σύναψη των συμβάσεων των νοσοκομείων με τη γερμανική εταιρεία για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και για τις δαπάνες συντήρησης και προμήθειας αναλώσιμων ειδών. Αν και οι επιθεωρητές συμπέραναν ότι σε πολλούς διαγωνισμούς τηρήθηκαν «σε γενικές γραμμές» οι κείμενες διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου, ωστόσο διαπιστώνουν παρατυπίες, οι οποίες όμως δεν επέφεραν ακυρότητα ή ματαίωση ή επαναπροκήρυξη των διαγωνισμών.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στους περισσότερους διαγωνισμούς προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού δεν είχαν συμπεριληφθεί όροι σχετικά με το κόστος συντήρησης μετά τη λήξη του χρόνου εγγύησης, αλλά και το κόστος προμήθειας των ανταλλακτικών, κάτι που είχε ως συνέπεια να καθορίζεται το ύψος των εν λόγων δαπανών μονομερώς από τη Siemens εκτός διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις τιμές. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα με τις ακτινολογικές λυχνίες με τις οποίες προμήθευε τα νοσοκομεία λόγω των βλαβών που εμφάνιζαν. Στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας το κόστος για την αντικατάσταση των λυχνιών την πενταετία 2004-2009 ανήλθε σε 512.000 ευρώ, ενώ στο Λαϊκό δεν γινόταν επιστροφή των κατεστραμμένων ανταλλακτικών για έναν ψηφιακό αγγειογράφο με συνέπεια να επιβαρυνθεί το νοσοκομείο κατά 40.000 ευρώ.

Εκ παραδρομής αναγράφηκε χθες σε ρεπορτάζ του «Βήματος» ότι ο κ. Π. Βουρλούμης είναι πρώην πρόεδρος του ΟΤΕ, ενώ παραμένει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού.