Υποχρεωτική δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο των μετοχών της εισηγμένης Crown Ηellas Can, στα 9,74 ευρώ, κατέθεσε η Lomond Υπηρεσίες ΑΕ. Η εταιρεία Lomond κατά την ημερομηνία της δημόσιας πρότασης δεν κατέχει μετοχές της Crown, ωστόσο η μητρική της, Societe De Ρarticipations Carnaudmetalbox, κατέχει 19.384.020 μετοχές, ήτοι το 80,56% της εισηγμένης. Ως εκ τούτου η δημόσια πρόταση αφορά την απόκτηση μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 19,44% του μετοχικού κεφαλαίου. Η μετοχή έκλεισε την Τρίτη στα 7,8 ευρώ. Θα είναι η τρίτη προσπάθεια της μητρικής να αποκτήσει πάνω από το 90% της θυγατρικής της και να αποσύρει τη μετοχή από το Χρηματιστήριο, καθώς οι μέτοχοι μειοψηφίας (ελέγχουν πάνω από το 10%) δεν συναινούν.

Βεβαίως στην πρόταση που έχει υποβάλει η Lomond υποστηρίζει ότι αν κατά τη διάρκεια της δημόσιας πρότασης δεν συγκεντρωθεί ποσοστό άνω του 90%, ώστε να αιτηθεί squeeze out και να αποσύρει τη μετοχή, θα συνεχιστεί η διαδικασία της συγχώνευσης διά εξαγοράς της εισηγμένης από τη Lomond που αποφασίστηκε μόλις χθες από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών και οι μέτοχοι θα λάβουν τίμημα σε μετρητά, ίσο με το προαναφερθέν τίμημα, και θα πάψει η μετοχική σχέση τους με την εταιρεία.