Σε ρύθμιση-«μαμούθ» 2.500.000 εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων της δεκαετίας 2000-2009 και των υποθέσεων 1.300.000 ληξιπρόθεσμων οφειλετών του Δημοσίου που χρωστούν συνολικά πάνω από 20 δισ. ευρώ προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών με στόχο την άντληση πρόσθετων εσόδων ύψους 3 δισ. ευρώ. Ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεγάλες εταιρείες με ετήσιο τζίρο ως 20 εκατ. ευρώ μπορούν να διαγράψουν το φορολογικό τους παρελθόν καταβάλλοντας κατ΄ ελάχιστο από 400 ευρώ ως 1.000 ευρώ για κάθε ανέλεγκτη χρήση, ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων στην οποία είναι ενταγμένοι.

Στη ρύθμιση περιλαμβάνονται όλες σχεδόν οι περιπτώσεις, με σημαντικές ωστόσο εξαιρέσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι εκκρεμείς υποθέσεις κεφαλαίου (μεταβίβασης ακινήτων, φόρος ακίνητης περιουσίας κτλ.), οι εκδότες πλαστών και εικονικών στοιχείων, οι εισηγμένες επιχειρήσεις κτλ. Ο υπολογισμός του φόρου της περαίωσης θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και τις όποιες φορολογικές παραβάσεις έχει υποπέσει κατά το παρελθόν.

Παράλληλα ρυθμίζονται με ευνοϊκούς όρους και όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο Δημόσιο με διαγραφή των προσαυξήσεων σε ποσοστό ως και 100%, ενώ για πρώτη φορά εντάσσονται στη ρύθμιση και 150.000 υποθέσεις που εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια α΄ και β΄ βαθμού εφόσον δεν έχουν συζητηθεί στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο (Εφετείο).

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η εξόφληση του σημειώματος θα επιφέρει εκ του νόμου οριστική και αμετάκλητη επίλυση της διαφοράς και θα καταργεί τον έλεγχο, τη δίκη και τα τυχόν ληφθέντα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης.

Σήμερα ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, οι υφυπουργοί Οικονομικών κκ. Φ. Σαχινίδης και Δ. Κουσελάς και οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου θα συναντηθούν με τους παραγωγικούς φορείς προκειμένου να οριστικοποιηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες του σχετικού νομοσχεδίου. Αρμόδιος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών μιλώντας στο «Βήμα» αναφέρει ότι δεν αποκλείεται σήμερα κατά τη διάρκεια της συζήτησης να υπάρξει μείωση των ελάχιστων ορίων καταβολής της περαίωσης, καθώς και του ποσοστού βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος.

Στις ρυθμίσεις του νόμου που θα κατατεθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, θα υπαχθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος των λοιπών φορολογικών αντικειμένων επιτηδευματιών, οι οποίες αφορούν διαχειριστικές περιόδους που έκλεισαν ως τις 31 Δεκεμβρίου 2009.

Σήμερα θα συζητηθεί αν θα υπάρξει πρόσθετη ρύθμιση και για όσους έχουν κλείσει τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με τη διαδικασία της αυτοπεραίωσης. Με βάση τα ισχύοντα όσοι έχουν ενταχθεί στην αυτοπεραίωση δεν κινδυνεύουν με πρόσθετους ελέγχους, αρκεί να μη βρεθούν στην πορεία επιβαρυντικά στοιχεία φοροδιαφυγής στον δειγματοληπτικό έλεγχο που πραγματοποιεί το υπουργείο Οικονομικών κάθε χρόνο.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, οι παρακάτω όροι ερμηνεύονται ως εξής:

– Δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα: Θεωρούνται αυτά που προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μετά την αφαίρεση: α) των εσόδων από συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις και β) των εσόδων από μισθώματα ακινήτων.

– Αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη: Είναι το ποσό που προκύπτει από απόφαση επιβολής προστίμου του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ) και αφορά την απόκρυψη εσόδων ή αγορών (εμπορεύσιμων ή πάγιων περιουσιακών στοιχείων), που συντελέστηκε: α) με την παράλειψη έκδοσης ή λήψης φορολογικών στοιχείων, β) με την έκδοση ή λήψη ανακριβούς ως προς την αξία φορολογικού στοιχείου, γ) με τη λήψη πλαστού ή εικονικού φορολογικού στοιχείου ή νοθευμένου.

Παραβάσεις του ΚΒΣ που επαυξάνουν τον φόρο είναι:

Οι παραβάσεις που συνίστανται σε μη τήρηση ή μη διαφύλαξη οποιουδήποτε θεωρημένου βιβλίου ΚΒΣ, είτε βασικού είτε πρόσθετου.

Η μη επίδειξη των θεωρημένων βιβλίων στον τακτικό ή προληπτικό έλεγχο.

Η ανακριβής τήρηση βιβλίων ως προς τα έσοδα ή η μη καταχώριση εσόδων.

Η ανακριβής τήρηση βιβλίων ως προς τις αγορές ή η μη καταχώριση αγορών.

Η ανακριβής τήρηση πρόσθετων βιβλίων ή μη καταχώριση δεδομένων που επηρεάζουν τα έσοδα ή τις αγορές, η τήρηση βιβλίων κατώτερης της προβλεπόμενης από τον ΚΒΣ κατηγορίας.

Η ανακρίβεια απογραφής ως προς την ποσότητα ή την αξία.

Η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση στοιχείου που προβλέπεται από τον ΚΒΣ ή από υπουργικές αποφάσεις.

Η έκδοση αθεώρητου στοιχείου ΚΒΣ μη καταχωρισμένου στα βιβλία.

Η μη διαφύλαξη εκδοθέντος ή ληφθέντος φορολογικού στοιχείου, η καταχώριση στα βιβλία ανύπαρκτων αγορών ή εξόδων, η έκδοση ή σήμανση στοιχείου από μη νόμιμο φορολογικό μηχανισμό, που δεν καταχωρίστηκε στα βιβλία, η μη αναγραφή του είδους των αγαθών.

Η μη σύνταξη απογραφής ή ισολογισμού.

Η ρύθμιση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορολογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με τη βεβαίωση φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκε. Ο ενδιαφερόμενος αποδέχεται τη βεβαίωση και καταβολή της συνολικής οφειλής φόρου που προκύπτει από το εκκαθαριστικό σημείωμα, χωρίς να συμψηφίζεται ή να εκπίπτει ο φόρος που βεβαιώθηκε με βάση τις οικείες δηλώσεις που έχουν υποβληθεί.

Πώς θα γίνει η εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών
\344 Εφάπαξ πληρωμή και απαλλαγή του 100% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής.

\344 Εξόφληση σε 2 ως 3 μηνιαίες δόσεις και απαλλαγή του 95% των προσαυξήσεων με ελάχιστη δόση 300 ευρώ.

\344 Εξόφληση σε 4 ως 12 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 90% των προσαυξήσεων και ελάχιστη δόση 500 ευρώ.

\344 Εξόφληση σε 13 ως 24 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 80% των προσαυξήσεων με ελάχιστη δόση 500 ευρώ.

\344 Εξόφληση σε 25 ως 36 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 70% των προσαυξήσεων με ελάχιστη δόση 1.000 ευρώ.

\344 Εξόφληση σε 37 ως 45 μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή ποσοστού 50% των προσαυξήσεων με ελάχιστη δόση 1.500 ευρώ.