Η υβριδική τεχνολογία επεκτείνεται και στα αεροσκάφη, προκειμένου να μειωθεί το οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος των αεροπορικών μεταφορών.