Εμφαση δίνουν τα Ελληνικά Πετρέλαια στους τομείς της ασφάλειας, της πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού, της προστασίας του περιβάλλοντος, της κοινωνικής μέριμνας και των προγραμμάτων στήριξης των τοπικών κοινωνιών όπως προκύπτει από την Ετήσια Εκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, την οποία ο όμιλος παρουσίασε για πέμπτη συνεχή χρονιά.

Τα ΕΛΛΠΕ απασχολούν πάνω από 450 μόνιμους εργαζομένους που ζουν στην περιοχή του Θριασίου και πάνω από 100 εργαζομένους που ζουν σε όμορους δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Ο όμιλος καταβάλλει δημοτικά τέλη ύψους 3 εκατ. ευρώ και διαθέτει 17 εκατ. ευρώ για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από διάφορες τοπικές επιχειρήσεις.

Το 2009 ο όμιλος επένδυσε 3 εκατ. ευρώ σε πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) με μια σειρά από προγράμματα και δράσεις, με έμφαση στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος και της κοινωνικής αλληλεγγύης. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται κυρίως στις τοπικές κοινωνίες 5 δήμων του Θριασίου και 4 Δήμων της Θεσσαλονίκης, όπου ασκείται η επιχειρηματική δραστηριότητα των ΕΛΠΕ. Μεταξύ άλλων, η εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση του προγράμματος «Πάμε κατασκήνωση» για παιδιά όμορων δήμων, προχώρησε σε δωρεά πετρελαίου θέρμανσης σε σχολεία, φορείς, πολύτεκνες και άπορες οικογένειες, ενώ ενίσχυσε οικονομικά μια σειρά από μη κερδοσκοπικά σωματεία, ΜΚΟ και ιδρύματα, όπως η Ελληνική Εταιρεία Μαστολογίας, η Ενωση «Μαζί για το Παιδί», το Χαμόγελο του Παιδιού και η Unicef.

Επίσης, το 2009, ο όμιλος εφάρμοσε πρόγραμμα παροχής δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τους ηλικιωμένους των όμορων δήμων σε Θριάσιο και Θεσσαλονίκη, ενώ στήριξε με δωρεές και χορηγίες τη λειτουργία τοπικών ΚΑΠΗ.

Την ίδια χρονιά ξεκίνησε την εφαρμογή προγράμματος επιβράβευσης νεοεισαχθέντων φοιτητών από όμορους δήμους, σε ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Το 2009 βραβεύθηκαν 251 φοιτητές από δήμους του Θριασίου και 76 φοιτητές από τους δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Παράλληλα ο όμιλος ενίσχυσε με χορηγίες και δωρεές τα σχολεία των όμορων περιοχών και μια σειρά από εκπαιδευτικούς φορείς, όπως η Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Εuropean University Ιnstitute.

Στον τομέα της βελτίωσης της ποιότητας ζωής η έκθεση για το 2009 περιλαμβάνει δράσεις όπως η αναδάσωση στο ύψωμα Γκίκα και η δενδροφύτευση περιφερειακών οδών του Δήμου Ασπροπύργου, η κατασκευή παιδικών χαρών στους Δήμους Ασπροπύργου και Μάνδρας, καθώς και η χορηγία για την κατασκευή πρότυπου παιδικού σταθμού στο Χαϊδάρι.

Ο απολογισμός για το 2009 στην Ελλάδα συμπληρώνεται με ενέργειες όπως η στήριξη αθλητικών σωματείων, καθώς και οι χορηγίες σε πολιτιστικούς φορείς και δήμους για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.