Τα επόμενα δύο χρόνια θα δοθούν άδειες ισχύος 6.200 ΜW αλλά οι αιτήσεις ξεπερνούν τα 11.000 ΜW