Χρονιά αναταράξεων αναδεικνύεται το 2010 για τις ελληνικές εξαγωγές. Και μπορεί το διάστημα Ιανουαρίου- Ιουλίου το πρόσημο εν τέλει να είναι θετικό, αλλά ο κάθε μήνας που περνά κρύβει εκπλήξεις. Ετσι μετά τον υψηλό ρυθμό αύξησης των εξαγωγών που παρατηρήθηκε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο η αύξηση περιορίστηκε σε εξαιρετικά χαμηλά. Ωστόσο σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες το γεγονός ότι το πρόσημο είναι θετικό είναι σημαντικό.