Σημαντική αύξηση σημείωσαν κατά τη διάρκεια του Αυγούστου οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, παρά το γεγονός ότι η συναλλακτική δραστηριότητα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 144 μονάδες βάσης σημείωσε η απόδοση του 5ετούς ομολόγου αναφοράς, η οποία στο τέλος Αυγούστου ανήλθε σε 12,02%, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς αυξήθηκε κατά 124 μονάδες βάσης, στο 11,48%.

Την ίδια περίοδο, η απόδοση του 3ετούς και του 30ετούς ομολόγου αναφοράς ενισχύθηκε κατά 117 και 61 μονάδες βάσης, αντίστοιχα, σε 12,21% και 9,26%, στις 31 Αυγούστου. Η μέση ημερήσια διαφορά απόδοσης μεταξύ του ελληνικού 10ετούς ομολόγου αναφοράς και του αντίστοιχου γερμανικού διευρύνθηκε περαιτέρω τον Αύγουστο σε 832 από 770 μονάδες βάσης τον Ιούλιο, και ανήλθε στις 31 Αυγούστου σε 937 μονάδες βάσης, από 756 μονάδες βάσης στις 30 Ιουλίου.