Η επέκταση του δικτύου των καταστημάτων της Εurobank Τefken και η ανάπτυξη των εργασιών της στους τομείς των μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων αποτελούν τους βασικούς στόχους της Εurobank ΕFG για την τουρκική αγορά τα επόμενα χρόνια. Σε παρουσίαση που πραγματοποίησαν στελέχη του ελληνικού ομίλου στην Κωνσταντινούπολη αποτυπώθηκε το σχέδιο περαιτέρω διείσδυσης στην οικονομία της Τουρκίας, η οποία αναμένεται να εμφανίσει τα επόμενα χρόνια ισχυρούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να κάνουν λόγο για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 6% την εφετινή χρονιά.

Σύμφωνα με τον κ. Γ. Καλογερόπουλο , σύμβουλο Διοίκησης της Εurobank και υπεύθυνο για τις εργασίες της τράπεζας στην περιοχή, οι μονάδες τής κατά 70% θυγατρικής της Εurobank Τefken θα αυξηθούν σταδιακά στις 200 έναντι 50 που λειτουργούν σήμερα και αποτελούν στην πλειονότητά τους επιχειρηματικά κέντρα. Οπως είπε ο ίδιος, με βάση τον ισχύοντα σχεδιασμό κάθε χρόνο θα ανοίγουν κατά τη διάρκεια της επόμενης τριετίας 30 νέα καταστήματα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πλήρης γεωγραφική κάλυψη της τουρκικής τραπεζικής αγοράς μπορεί να επιτευχθεί με τη λειτουργία 300 μονάδων, τα οποία είναι εφικτό να λειτουργήσουν ως και το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας.

Ο κ. Καλογερόπουλος υποστήριξε ότι οι υψηλοί ρυθμοί πιστωτικής επέκτασης στην Τουρκία, που φθάνουν σήμερα το 40%, το μεγάλο μέγεθος της οικονομίας και οι προοπτικές ανάπτυξης σε πολλούς τομείς τραπεζικών εργασιών καθιστούν τη συγκεκριμένη αγορά στρατηγικής σημασίας για τον όμιλο. Για τον λόγο αυτόν έχουν ήδη υλοποιηθεί επενδύσεις συνολικού ύψους 15 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία και απόκτηση μηχανισμών πληροφορικής απαραίτητων για την αποδοτική λειτουργία της τράπεζας και την προσφορά ελκυστικών προϊόντων στην επιχειρηματική πίστη.

Ο σύμβουλος της Εurobank υπογράμμισε ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Εurobank Τefken έναντι του ανταγωνισμού αποτελούν η ποιότητα εξυπηρέτησης και η παροχή αξιόπιστων προγραμμάτων που να μπορούν να ικανοποιήσουν όποια ανάγκη παρουσιαστεί σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Τουρκία.