Επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης δείχνουν οι σύνθετοι δείκτες συγκυρίας του ΟΟΣΑ που δημοσιεύτηκαν χθες.

Αντίθετα από τις αισιόδοξες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Οργανισμός εκτιμά ότι το σύνολο των οικονομιών του ΟΟΣΑ βρίσκονται στο μέγιστο των αναπτυξιακών ρυθμών του, δηλαδή αρχίζει η επιβράδυνση. Το ίδιο ισχύει και για τις τρεις μεγάλες περιοχές, ΗΠΑ, Ευρώπη, Ιαπωνία, αλλά και για χώρες όπως η Βραζιλία, ενώ σε αρκετές χώρες τα σημάδια επιβράδυνσης έχουν ήδη ξεκινήσει: είναι η περίπτωση της Κίνας, της Βρετανίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ινδίας. Στην αντίστροφη κατάσταση, μιας ακόμη επέκτασης των ρυθμών, βρίσκονται η Ρωσία και η Γερμανία, ο Οργανισμός όμως παρατηρεί «ενδείξεις για εμφάνιση ενδεχόμενης κορύφωσης της επεκτασιακής φάσης του κύκλου και σε Γερμανία και Ρωσία».

«Οι σύνθετοι πρώιμοι δείκτες του ΟΟΣΑγια τον Ιούλιο του 2010καταγράφουν πιο σαφείς ενδείξεις για μετριασμό στον ρυθμό της ανάπτυξης σε σχέση με την ανακοίνωση του προηγούμενου μήνα» παρατηρεί ο Οργανισμός. Και μάλιστα «πιο έντονες ενδείξεις αναδύθηκαν για την Ιαπωνία, τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία, που σημαίνουν ότι η ανάκαμψη ενδέχεται να εξαντληθεί». Για τη Γαλλία, τον Καναδά, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Κίνα και την Ινδία οι ενδείξεις για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης επίσης ισχυροποιήθηκαν.

Για την Ελλάδα ο πρώιμος δείκτης της συγκυρίας της μειώνεται για όγδοο διαδοχικό μήνα και βρίσκεται τον Ιούλιο στο 96,93, το οποίο δείχνει όχι μόνο ύφεση αλλά και συνεχιζόμενη επιδείνωση στο ερχόμενο εξάμηνο. Σημειώνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι ο δείκτης της Ελλάδας βρίσκεται σταθερά σε περιοχή κάτω του 100, δηλαδή στην καθοδική φάση του οικονομικού κύκλου.