Πιο ευνοϊκό γίνεται το καθεστώς συνταξιοδότησης έπειτα από διαδοχική ασφάλιση του εργαζομένου σε δύο ή περισσότερα Ταμεία καθώς με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων θα αυξηθεί από το 2011 το ποσό της τελικής σύνταξης ως και 8%.