Αύξηση 6% κατέγραψε τον Ιούλιο ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2009. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται προάγγελος νέων πληθωριστικών πιέσεων. Ο Γενικός Δείκτης κατά το μήνα Ιούλιο 2010, σε σύγκριση με το δείκτη του Ιουνίου 2010, σημείωσε μείωση 0,7%, έναντι μείωσης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2009.

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2009 – Ιουλίου 2010, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2008 – Ιουλίου 2009, παρουσίασε αύξηση 5,1%, έναντι μείωσης 0,8%, που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Σκοπός του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία είναι η μέτρηση των μηνιαίων μεταβολών των τιμών των προϊόντων των τομέων ορυχείων-μεταλλείων, μεταποίησης και ενέργειας που εισάγονται από το εξωτερικό και μεταβιβάζονται, μέσω της αγοράς τους, σε μονάδες-επιχειρήσεις του εσωτερικού, ανεξάρτητα του κλάδου δραστηριοποίησης των μονάδων αυτών..

Για τις τιμές των προϊόντων, που εισάγονται από την αλλοδαπή, συλλέγονται οι τιμές σύνορα της Χώρας, εξαιρουμένων όλων των δασμών και φόρων που επιβαρύνουν τις εισαγωγικές επιχειρήσεις. Περιλαμβάνουν δηλαδή το κόστος μεταφοράς (ναύλος) και της ασφάλισης των προϊόντων που επιβαρύνουν την επιχείρηση για την εισαγωγή τους.

Οι τιμές που επιλέγονται για την κατάρτιση του δείκτη συλλέγονται από μονάδες-επιχειρήσεις, οι οποίες ενεργούν ως εισαγωγείς των προϊόντων που έχουν επιλεγεί στο αρχικό στάδιο. Οι τιμές αναφέρονται, κυρίως, στις συναλλαγές μεταξύ μονάδων-επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στο εσωτερικό της χώρας και ενεργούν ως εισαγωγείς προϊόντων και μονάδων-επιχειρήσεων εγκατεστημένων στο εξωτερικό που ενεργούν ως εξαγωγείς προϊόντων προς την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 6%, το μήνα Ιούλιο 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουλίου 2009, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 1,3% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 10,9 %.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 0,7%, το μήνα Ιούλιο 2010, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2010, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών, δηλαδή στη μη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης και στη μείωση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 1,3%.