Αρνητική, για πρώτη φορά, εμφανίζεται η τάση στις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών στη χώρα μας για το β΄ τρίμηνο του 2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο διεθνής οργανισμός μελετών του κλάδου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΙDC και τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ).

Σύμφωνα με την έρευνα υπολογίζεται ότι στο β΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης στην ελληνική αγορά πωλήθηκαν 169.457 τεμάχια υπολογιστών έναντι 219.142 τεμαχίων το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, αριθμός που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 22,7%. Οι πωλήσεις των επιτραπέζιων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών περιορίστηκαν στα 59.043 τεμάχια έναντι 76.687, μειωμένα κατά 23%. Οι πωλήσεις των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών διαμορφώθηκαν στα 110.414 τεμάχια έναντι 142.455 πέρυσι, μειωμένα κατά 22,5%.

Στο σύνολο το ποσοστό είναι ενδεικτικό της κρίσης, η οποία πλέον έχει αγγίξει και τον κλάδο των νέων τεχνολογιών, ο οποίος ως τώρα είχε εμφανίσει υψηλά επίπεδα αντίστασης. Ωστόσο, από τα στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίες, παρά τις δυσκολίες, δείχνουν πολύ καλά αντανακλαστικά και καταφέρνουν να μετατρέπουν σε ανάπτυξη τις απώλειες των ανταγωνιστών. Είναι εμφανές, όπως επισημαίνεται στη μελέτη, ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να αναδιαρθρώσουν τη δομή και τη λειτουργία τους, ενώ η πολιτεία από την πλευρά της θα πρέπει να συνδράμει στον υγιή ανταγωνισμό.

Την πρώτη δεκάδα στο σύνολο των ηλεκτρονικών υπολογιστών που πωλήθηκαν στην ελληνική αγορά από τον Απρίλιο ως τον Ιούνιο του 2010 απαρτίζουν οι: Ηewlett-Ρackard με μερίδιο αγοράς 24,5% και μείωση κατά 20%, Πλαίσιο με μερίδιο αγοράς 12,4% και αύξηση κατά 1,5%, Αcerμερίδιο αγοράς 10,4% και με μείωση κατά 27,8%, Τoshiba με μερίδιο αγοράς 8,2% και μείωση κατά 34,8%, Dell με μερίδιο 8,1% και μείωση κατά 4,8%, Sony με μερίδιο 6,5% και άνοδο κατά 40%, Lenovoμε μερίδιο 5% και άνοδο κατά 4%, e-shopμε μερίδιο 3,4% και μείωση κατά 24,1%, Αpple με μερίδιο 2,9% και αύξηση κατά 29,2%, Μultirama με μερίδιο 2,7% και μείωση κατά 28,4% και άλλοι κατασκευαστές με μικρά ποσοστά κατά περίπτωση και συνολικό μερίδιο 24,4%.

Οπως υπογραμμίζει η μελέτη, οι εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων πολλές φορές συνιστούν ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στον πελάτη, στην ποιότητα των προϊόντων, στην επέκταση σε νέες αγορές, στην αναδιάρθρωση μη λειτουργικών διαδικασιών κτλ. Στην παρούσα συγκυρία απαιτείται επικέντρωση της επιχείρησης σε αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, στον πυρήνα, δηλαδή, των δραστηριοτήτων της και όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του κόστους των προϊόντων της. Κύριο μέλημα είναι η δημιουργία ενός ισχυρού ισολογισμού με αρκετά διαθέσιμα και μεγάλο μακροπρόθεσμο δανεισμό. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, λόγω της κατάστασης του τραπεζικού συστήματος δεν θα είναι εύκολη για αρκετό και απροσδιόριστο ακόμη χρονικό διάστημα. Για τις επιχειρήσεις με προβλήματα στους όρους εξυπηρέτησης δανείων, οι διαπραγματεύσεις θα είναι ακόμη πιο σκληρές και συνεπώς θα πρέπει να ξεκινήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, καταλήγει η ΙDC.